محاسبه قدرالسهم مشارکت در ساخت مهمترین بخش مشارکت در ساخت محاسبه قدرالسهم شرکا می باشد . که محاسبه قدرالسهم مشارکت در ساخت به دو بخش تقسیم میگردد . الف - قدرالسهم بین خود مالکین در صورتی که ملک مورد مشارکت دارای چند مالک باشد . ب- قدرالسهم بین مالکین و سازنده . محاسبه قدرالسهم مشارکت در ساخت الف - قدرالسهم بین مالکین : در صورتی که ملک مورد مشارکت ۲ تا بیش از ۲ مالک داشته باشد ، در قرارداد مشارکت در ساخت می بایست قدرالسهم هر یک از مالکین مشخص و موقعیت قرار گرفتن واحدهای نوساز در ملک جدید…

لطفا به مطلب فوق امتیاز دهید

امتیاز کاربران: اولین نفر باشید!

محاسبه قدرالسهم مشارکت در ساخت

مهمترین بخش مشارکت در ساخت محاسبه قدرالسهم شرکا می باشد . که محاسبه قدرالسهم مشارکت در ساخت به دو بخش تقسیم میگردد .

الف – قدرالسهم بین خود مالکین در صورتی که ملک مورد مشارکت دارای چند مالک باشد .

ب- قدرالسهم بین مالکین و سازنده .

محاسبه قدرالسهم مشارکت در ساخت

الف – قدرالسهم بین مالکین : در صورتی که ملک مورد مشارکت ۲ تا بیش از ۲ مالک داشته باشد ، در قرارداد مشارکت در ساخت می بایست قدرالسهم هر یک از مالکین مشخص و موقعیت قرار گرفتن واحدهای نوساز در ملک جدید مشخص گردد . محاسبه قدرالسهم هر یک از مالکین بستگی به میزان زیر بنای موجود دارد ، و قدرالسهم از زمین ملک نسبت به زیر بنای مندرج در سند هر واحد قابل محاسبه می باشد .  البته شرایط دیگری نیز در محاسبه قدرالسهم تاثیر گذار است که به علت پیچیده نشدن این موضوع در این مطلب بیان نمی شود و در صورت بروز مشکل می توانید با کارشناسان این امر مشورت نمایید .

ب- قدرالسهم بین مالکین و سازنده : در بناهای مسکونی متعارف

۱- در املاکی که مجوز چهار طبقه مسکونی به آنها داده می شود بصورت ۵۰ درصد سهم مالکین و ۵۰ درصد سهم سازنده از بنای نو ساز محاسبه می شود . 

۲- در املاکی که مجوز پنج طبقه داده می شود بصورت ۶۰ درصد سهم مالکین و ۴۰ درصد سهم سازنده محاسبه می گردد .

۳- در املاک ی که طبقه ششم به آنها تعلق می گیرد ، تا طبقه ۵ بصورت بند ۲ و در طبقه ۶ ، ۶۰ درصد سهم سازنده و ۴۰ درصد سهم مالکین می باشد .

۴- در املاکی که بیش از طبقه ۶ مجوز ساخت می گیرند تا طبقه ۵ طبق بند ۲ ، طبقه ۶ طبق بند ۳ و از طبقه ۷ به بعد به صورت ۷۰ درصد سهم سازنده و ۳۰ درصد سهم مالکین می باشد .

نکته یک : در صورتی که ملکی تا طبقه چهارم مجوز می گیرد و طبقه پنج را می توان از شهرداری خریداری نمود ، هزینه مجوز به عهده مالک می باشد و هزینه ساخت به عهد سازنده و نحوه تقسیم قدر السهم همانند بند ۲ می باشد .

نکته دو : این نحوه تقسیم قدرالسهم ممکن است بخاطر شرایط خاص ملک ، منطقه ، مبلغ بلاعوض و نوع متریال و ساخت قابل تغییر باشد .

جهت مشاوره و انتخاب سازنده با ما تماس بگیرید

اسپیدمهر