مراحل اخذ پروانه ساختمان

کد مطلب : ۹۸۰۱۲۲۰۱

۳۸ مرحله ای که سازنده مسکن باید طی کند تا به پروانه ساختمانی برسد.

البته اگر شما ملک هستید و ملک خود را مشارکت کردید، نیاز نیست این مراحل را انجام دهید و سازنده موظف است تمامی این مراحل را جهت صدور پروانه ساختمان انجام دهد. البته برخی از اقدامات را دفتر خدمات الکترونیک شهرداری با دریافت کارمزد انجام می دهد.

۳۸ مرحله به صورت ذیل می باشد :

 

۱- اخذ مدارک از درخواست کننده اعم از مالک یا سازنده یا وکیل قانونی آنها توسط دفتر خدمات الکترونیک شهرداری

۲- تهیه پیش نویس استعلام ها

۳- ارسال به شهرداری منطقه

۴- تحویل نامه استعلام ها به درخواست کننده

۵- ثبت درخواست

۶- تایید کوروکی موقعیت ملک ( سایت پلان )

۷- تایید جانمایی ( ممیزی شهرداری منطقه )

۸- بررسی وضعیت ملک از منظر (( نوسازی ))

۹- صدور فیش نوسازی

۱۰- پرداخت فیش نوسازی، پسماند و کسبو پیشه

۱۱- تایید درخواست ( تشکیل پرونده )

۱۲- ارجاع پرونده ملک برای بازدید

۱۳- بازدید میدانی توسط کارشناس دفتر

۱۴- تایید بازدید

۱۵- بررسی ملک از بابت طرح تفصیلی

۱۶- بررسی ملک در کمیته معابر

۱۷- بررسی فضای سبز و اعلام نظر پس از یک هفته

۱۸- تایید استعلام مربوط به فضای سبز

۱۹- تایید دستور نقشه ( رئیس صدور پروانه در منطقه )

۲۰- چاپ دستور نقشه ( توسط دفتر )

۲۱- تایید پرونده در شورای معماری مناطق با امضای اعضای شورا

۲۲- تایید در شورا با امضای معاون شهرداری منطقه

۲۳- تایید در شورا با امضای شهرداری منطقه

۲۴- صدور فیش تامین اجتماعی

۲۵- مراجعه درخواست کننده به شعب تامین اجتماعی

۲۶- ارسال پرونده به آتشنشانی برای بررسی ضوابط ایمنی

۲۷- بررسی پرونده در کمیته بنا

۲۸- صدور فیش برای انواع عوارض ساختمانی

۲۹- تهیه پیش نویس پروانه

۳۰- کنترل و تایید نقشه ساخت

۳۱- هدایت مالک به دفاتر اسناد رسمی برای یکسری تعهدنامه و اقرارنامه

۳۲- تاییدیه رئیس طرح تفصیلی در منطقه

۳۳- تاییدیه رئیس صدور پروانه در منطقه

۳۴- تایید معاون شهردار منطقه

۳۵- تایید شهردار منطقه

۳۶- چاپ پروانه ساختمانی

۳۷- تحویل پروانه به پست

۳۸- دریافت پروانه توسط درخواست کننده در دفترخانه

مراحل اخذ پروانه ساختمان

منبع : دنیای اقتصاد

مراحل اخذ پروانه ساختمان کد مطلب : ۹۸۰۱۲۲۰۱ ۳۸ مرحله ای که سازنده مسکن باید طی کند تا به پروانه ساختمانی برسد. البته اگر شما ملک هستید و ملک خود را مشارکت کردید، نیاز نیست این مراحل را انجام دهید و سازنده موظف است تمامی این مراحل را جهت صدور پروانه ساختمان انجام دهد. البته برخی از اقدامات را دفتر خدمات الکترونیک شهرداری با دریافت کارمزد انجام می دهد. ۳۸ مرحله به صورت ذیل می باشد :   1- اخذ مدارک از درخواست کننده اعم از مالک یا سازنده یا وکیل قانونی آنها توسط دفتر خدمات الکترونیک شهرداری ۲- تهیه…

امتیاز کاربران: اولین نفر باشید!