0%

رفتن به صفحه ی محتوا

قوانین پهنه بندی شهر تهران

در این بخش با پهنه بندی های مختلف شهر تهران آشنا خواهید شد.

مراحل اخذ پروانه ساختمان

مراحل اخذ پروانه ساختمان کد مطلب : ۹۸۰۱۲۲۰۱ ۳۸ مرحله ای که سازنده مسکن باید طی کند تا به پروانه ساختمانی برسد. البته اگر شما ...

طبقه پنجم برای زمین های کوچک

طبقه پنجم برای زمین های کوچک مشاوره قبل از مشارکت در ساخت فرصتی استثنائی و شاید غیر قابل تکرار برای مالکین، املاک زیر ۲۵۰ متر ...

ویژگی های پهنه فضای سبز پهنه G

ویژگی های پهنه فضای سبز پهنه G ۱: “ساختار شبکه ای شهر تهران”، هماهنگ با ساختارهای طبیعی و تاریخی و نظام های حرکت، ...

ویژگی های پهنه مختلط پهنه M

ویژگی های پهنه مختلط پهنه M مالکین محترمی که ملک آنها در محدوده پهنه مختلط قرار گرفته است می توانند با مطالعه این متن اطلاعات ...

ویژگی های پهنه تجاری پهنه S

ویژگی های پهنه تجاری پهنه S  در طرح تفصیلی مشارکت در ساخت در پهنه تجاری با علامت S ، مالکین محترمی که ملک آنها در پهنه تجاری ...

ویژگی های پهنه مسکونی پهنه R

ویژگی های پهنه مسکونی پهنه R در طرح تفصیلی  مشارکت در ساخت در پهنه مسکونی با علامت R ، مالکین محترمی که ملک آنها در پهنه ...

مشارکت در پهنه M مختلط

مشارکت در پهنه M مختلط مشارکت در پهنه های تجاری و اداری و مسکونی پهنه M قبل از بیان چگونگی مشارکت در ساخت در املاک پهنه M ...

پهنه حفاظت سبز و باز ، پهنه G

پهنه حفاظت سبز و باز ، پهنه G پهنه حفاظت (سبز و باز)، قسمت هایی از محدوده شهر است، که عرصه‌های سبز و باز عمومی و خصوصی، پارک ...

سبد خرید شما