رفتن به صفحه ی محتوا

مشاوره فنی

محاسبه قدرالسهم مشارکت در ساخت

محاسبه قدرالسهم مشارکت در ساخت مهمترین بخش مشارکت در ساخت محاسبه قدرالسهم شرکا می باشد . که محاسبه قدرالسهم مشارکت در ساخت به ...

نحوه مشارکت در املاکی که واحد تجاری دارند

نحوه مشارکت در املاکی که واحد تجاری دارند تعداد املاک مستعمل و قدیمی که دارای واحد تجاری در مجموعه آن می باشد ، کم نیست . در ...

تفاوت زمین و کلنگی جهت مشارکت در ساخت

تفاوت زمین و کلنگی جهت مشارکت در ساخت تفاوت های زیاد و اساسی در اجرا و تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت املاک بین ابنیه های ...

شرایط کلی مشارکت در ساخت

شرایط کلی مشارکت در ساخت الف – شرایط ملک شرایط مشارکت در ساخت در هر شهر ، منطقه و محله با هم متفاوت است ، و این تفاوت به ۱۰ ...

مشارکت در ساخت در مجتمع های قدیمی

مشارکت در ساخت در مجتمع های قدیمی یکی از معضلات مجتمع های قدیمی که نیاز مبرم به تخریب و بازسازی دارند ، عدم هماهنگی مالکین می ...

آیا ملک خود را تجمیع کنیم ؟

آیا ملک خود را تجمیع کنیم ؟ مزیت تجمیع در مشارکت در ساخت بعضی از مواقع دو یا چند ملک کلنگی در کنار هم قرار گرفته اند و مالکین ...