رفتن به صفحه ی محتوا

مشاوره قبل از مشارکت

شرط برای سازندگان خوش نام !

شرط برای سازندگان خوش نام ! هدف سایت مشارکت در ساخت آی شهر و همچنین دو سایت صنعت ساختمان و املاک آی شهر بهبود کیفیت ساخت و ...

مشارکت در پهنه M مختلط

مشارکت در پهنه M مختلط مشارکت در پهنه های تجاری و اداری و مسکونی پهنه M قبل از بیان چگونگی مشارکت در ساخت در املاک پهنه M ...

مشارکت املاک کلنگی ۵۰۰ متر تا ۱۰۰۰ متر

مشارکت املاک کلنگی ۵۰۰ متر تا ۱۰۰۰ متر شرایط مشارکت املاک کلنگی ۵۰۰ متر تا ۱۰۰۰ متر در زیر اتوبان همت شرایط مشارکت در ساخت ...

مشارکت املاک کلنگی ۲۵۰ متری تا ۵۰۰ متری

مشارکت املاک کلنگی ۲۵۰ متری تا ۵۰۰ متری شرایط مشارکت در ساخت املاک مسکونی ۲۵۰ متری تا ۵۰۰ متری در محدوده زیر اتوبان همت در ...

مراحل شروع مشارکت در ساخت

مراحل شروع مشارکت در ساخت شروع مشارکت در ساخت پنج نکته کلی برای شروع مشارکت در ساخت املاک الف – قصد واقعی مالکین جهت ...

دلایل مشارکت در ساخت

دلایل مشارکت در ساخت چرا مشارکت در ساخت؟ سوالی که پاسخ های متفاوتی می توان به آن داد ، بیایید پاسخ هایی که به این سوال داده ...

مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت قرارداد مشارکت در ساخت زمانی انجام می پذیرد که مالک یا مالکین تصمیم به نو سازی ملک فرسوده خود گرفته اند ولی ...

مقدمه

به نام خدا آدمی همیشه در همه حال به سمت تعالی و پیشرفت قدم بر می دارد و هیچ کس نمی تواند منکر آن شود. هر کس نظر متفاوتی نسبت ...

واقعیت های ملک قدیمی من

واقعیت های ملک قدیمی خاطرات تلخ و شیرین ، مستغل بودن ، راحتی خانواده ، انباری بزرگ که هرچه از اول عمر تا به حال داشتیم را در ...