مشارکت در پهنه M مختلط

کد مطلب :  95122301

مشارکت در پهنه های تجاری و اداری و مسکونی پهنه M

قبل از بیان چگونگی مشارکت در ساخت در املاک پهنه M  مختلط بهتر است با خود پهنه مختلط آشنا شویم :

مشارکت در پهنه M مختلط

تعریف پهنه مختلط M طرح تفضیلی چیست؟

در ادامه مطلب تعریف پهنه های طرح تفضیلی و پس از تعریف پهنه های R و S و زیر گروه های آنها در این مطلب به معرفی پهنه مختلط یا M میپردازیم.

قبلا گفته شد که

اراضی شهر به چهار پهنه زیر تقسیم و تعیین شده اند:

– R نماد پهنه کلان مسکونی است.

– M نماد پهنه کلان مختلط (مسکونی/تجاری) است.

– S نماد پهنه کلان فعالیت(اداری/تجاری) است.

– G نماد پهنه کلان حفاظت (سبز/ باز) است.

مطالعه نمایید :  شرایط مشارکت در ساخت در منطقه 5 تهران

پهنه کلان مختلط M اراضی است که بعلت رشد خزنده فضای فعالیت و تجاری در بخشهای مسکونی احداث آن بصورت مختلط از دو پهنه مسکونی و فعالیت توام با هم ضرورت منطقه و محله بوده و پتانسیل استقرار فعالیت های چند منظوره تجاری و فعالیت با مسکونی را دارد.

همچنین یکی از روشهای سرویس دهی مناسب به شهروندان با کاهش سفرهای شهری و غیره که پیشتر در مطالب قبل توضیح داده شد نیز میباشد.

شناخت پهنه کلان مختلط M

پهنه کلان M مختلط خود به دو بخش زیر تفکیک شده است:

الف- پهنه مختلط فعالیت با مسکونی M1.

ب- پهنه مختلط فرهنگی/گردشگری با مسکونی M2.

الف- پهنه مختلط فعالیت با مسکونی M1.

این پهنه نیز خود به دو بخش M11 و M12 تقسیم میگردد.

– M11

این پهنه اراضیی مختلط تجاری، اداری، خدمات با مسکونی را شامل شده که مطابق دستور العمل اجرایی حداکثر تا ۹ طبقه و ۴۴۰% تراکم مجاز میسازد شامل شده و خود به چهار زیر پهنه M111 و M112 و M113 و M114 تفکیک میشود که به ترتیب معرف محورهای فرا منطقه ای، محورهای منطقه ای،محورهای محلی، محورهای مختلط میباشند.

M111

این زیر پهنه نماد محورهای فرا منطقه ای و بلند مرتبه با توجیه بوده و اراضی تا ۹ طبقه و ۴۴۰% تراکم و حداکثر سطح اشغال تا دو طبقه همکف و اول تا ۸۰% و سایر طبقات ۴۰% با حداقل ضریب سکونت ۳۰%.

M112

این زیر پهنه نماد محورهای منطقه ای بوده و اراضی تا ۷ طبقه و ۳۵۰% تراکم و حداکثر سطح اشغال تا یک طبقه همکف تا ۸۰% و سایر طبقات ۴۵% با حداقل ضریب سکونت ۵۰%.

M113

این زیر پهنه نماد محورهای محلی بوده و اراضی تا ۵ طبقه و ۲۸۰% تراکم و حداکثر سطح اشغال تا یک طبقه همکف تا ۸۰% و سایر طبقات ۵۰% با حداقل ضریب سکونت ۷۰%.

M114

این زیر پهنه نماد گسترههای مختلط بوده و اراضی تا ۴ طبقه و ۲۰۰% تراکم و حداکثر سطح اشغال تا یک طبقه همکف تا ۵۰% و سایر طبقات ۵۰% با حداقل ضریب سکونت ۵۰%.

– M12

این پهنه اراضیی مختلط صنایع خدماتی و کارگاهی با مسکونی را شامل شده که مطابق دستور العمل اجرایی حداکثر تا ۵ طبقه و ۲۵۰% تراکم مجاز میسازد شامل شده و خود به دو زیر پهنه M121 و M122 تفکیک میشود.

M121

این زیر پهنه نماد محورهای مختلط بوده و اراضی تا ۵ طبقه و ۲۵۰% تراکم و حداکثر سطح اشغال تا یک طبقه همکف تا ۵۰% و سایر طبقات ۵۰% با حداقل ضریب سکونت ۲۰%.

M122

این زیر پهنه نماد گستره های مختلط بوده و اراضی تا ۳ طبقه و ۱۵۰% تراکم و حداکثر سطح اشغال تا یک طبقه همکف تا ۵۰% و سایر طبقات ۵۰% با حداقل ضریب سکونت ۲۵%.

ب- پهنه مختلط فرهنگی/گردشگری با مسکونی M2.

این پهنه نیز خود به دو بخش M21 و M22 تقسیم میگردد.

– M21

این پهنه اراضیی مختلط تفریحی تفرجی با مسکونی را شامل شده که مطابق دستور العمل اجرایی حداکثر تا ۳ طبقه و ۱۵۰% تراکم مجاز میسازد شامل شده و خود به دو زیر پهنه M211 و M212 تفکیک میشود.

M211

این زیر پهنه نماد گستره های مختلط با غلبه خدمات فرهنگی و هنری بوده و اراضی تا ۳ طبقه و ۱۵۰% تراکم و حداکثر سطح اشغال تا یک طبقه همکف تا ۵۰% و سایر طبقات ۵۰% با حداقل ضریب سکونت ۳۰%.

M212

این زیر پهنه نماد گستره های مختلط با غلبه تفریح و گردشگری بوده و اراضی تا ۲ طبقه و ۱۲۰% تراکم و حداکثر سطح اشغال تا یک طبقه همکف تا ۶۰% و سایر طبقات ۶۰% با حداقل ضریب سکونت ۳۵%.

– M22

این پهنه اراضیی مختلط ویژه بوده که مطابق دستور العمل اجرایی حفظ وضع موجود تا تهیه و تصویب طرحهای ویژه را شامل میشود و خود به دو زیر پهنه M221 و M222 تفکیک میشود.

ضریب سکونت یعنی نسبت زیربنای مسکونی به کل زیر بنای ساختمان.

در کلیه پهنه کلان مختلط احداث پیلوت مجاز نمیباشد و حداکثر ارتفاع مجاز در طبقات اول و همکف ۴٫۵ متر است.

در پهنه کلان مختلط میبایست دسترسی بخش مسکونی از بخش تجاری بصورت کاملا مجزا و از معبر اصلی ایجاد شود.

در این پهنه سطح اشغال زیر زمین اول حداکثر تا ۸۰% و زیر زمین دوم در صورت عدم وجود درخت در ملک تا ۱۰۰% مساحت قطعه مجاز است.

پس از آشنایی با پهنه مختلط M حال نوبت به چگونگی مشارکت در ساخت این گونه املاک می پردازیم.

همانطور که در بالا توضیح داده شد در دو طبقه همکف و اول این املاک می توانیم ۸۰درصد سطح اشغال داشته باشیم بصورت تجاری و بعد از آن بصورت مسکونی یا اداری با سطح ۴۰ درصد اشغال می توانیم بنا را اجرا نماییم . 

اولا ساخت این گونه املاک کار هر سازنده ای نیست و می بایست با سازنده ای مشارکت را انجام داد که تا به حال چنین پروژه هایی را انجام داده باشد . به علت جواز سنگین این گونه املاک سازنده مورد نظر از لحاظ توانایی مالی نیز باید در وضعیت خوبی به سر ببرد .

دوم اینکه شرایط مشارکت در ساخت در این دسته از املاک متفاوت با املاک مسکونی می باشد . در بخش تجاری معمولا 45 درصد برای مالکین و 55 در صد برای سازنده تقسیم بندی می شود . در طبقه های بالا نیز تا طبقه عرف منطقه به صورت ۵۰ به ۵۰ بین مالک یا مالکین و سازنده تقسیم می شود و مازاد طبقات به صورت ۷۵ درصد به نفع سازنده و ۲۵ درصد برای مالکین تقسیم بندی می گردد.

سوم اینکه در صورت اجرای بنای خلاف در هر طبقه که منافعی برای دو طرف قرارداد مشارکت در ساخت داشته باشد به میزان قدرالسهم در آن طبقه موظف به پرداخت خلافی می باشند .

در صورتی که مالکین بخواهند بصورت سند اداری در طبقات بالای تجاری ملک خود را مورد استفاده قرار دهند می بایست هزینه شهرداری بابت مجوز سند اداری را نیز نسبت به قدرالسهم پرداخت نمایند. 

راه حلی هم برای پرداخت نکردن عوارض سند اداری موجود می باشد که در صورت لزوم می توانید جهت اطلاع از آن با ما تماس بگیرید.

 • سایت املاک آی شهرishahr.ir
 • سایت مشارکت در ساخت آی شهرishahr.co
 • سایت صنعت ساختمان آی شهر ishahr.org
 • سایت مدریت ساختمان آی شهر ishahr.net

سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر

مشارکت املاک کلنگی ۵۰۰ متر تا ۱۰۰۰ متر

کد مطلب : 95101001

شرایط مشارکت املاک کلنگی ۵۰۰ متر تا ۱۰۰۰ متر در زیر اتوبان همت

شرایط مشارکت در ساخت املاک در محدود منطقه ۵ ، ۶ و۲ تهران در زیر اتوبان همت در شرایط حاضر معمولا به صورت زیر می باشد:

شرایط بلاعوض

شرایط بلاعوض در املاک فوق الذکر از متری 3 میلیون تومان تا 5 میلیون تومان متغییر می باشد . که این اختلاف 2 میلیون تومانی بخاطر موقعیت ملک و نحوه ساخت سازنده متغیر باشد .

مطالعه نمایید : مشارکت در ساخت در منطقه 5 تهران

شرایط قدرالسهم

شرایط قدرالسهم در املاک مذکور تا پنج طبقه مسکونی ۶۰ سهم از ۱۰۰ سهم متعلق به مالکین می باشد و ۴۰ سهم از ۱۰۰ سهم متعلق به سازنده است . در صورتی که جواز طبقه ششم را طبق شرایط خاص سازنده بتواند دریافت نماید ، در طبقه ششم ۶۰ سهم از ۱۰۰ سهم سهم سازنده و ۴۰ سهم از ۱۰۰ سهم متعلق به مالکین خواهد بود . 

در صورتی که سازنده بتواند جواز طبقه هفتم مسکونی را دریافت نماید ، در طبقه هفتم ۷۰ سهم از ۱۰۰ سهم متعلق به سازنده خواهد بود و ۳۰ سهم از ۱۰۰ سهم به مالکین تعلق می گردد.

طبقات مجاز

در شرایط املاک ذکر شده در بالا ممکن است سازنده مطابق با موقعیت قرار گرفتن ملک بتواند تا هفت طبقه سکونی را دریافت نماید . البته طبقه هفتم شرایط خاصی دارد که زمین ملک می بایست بیشتر از 1250 متر مربع باشد ، البته شرایط دیگری هم دارد!

البته طبقه های همکف به پایین محدودیت خاصی ندارد و ممکن است جهت سالن ورزشی و یا سالن اجتماعات و استخر و سونا و جکوزی نیاز باشد، که طبقه منفی دو و سه هم ایجاد شود . ولی در عرف معمول ۵ طبقه مسکونی و ۲ طبقه پارکینگ و انباری می باشد.

زمان تقریبی جهت ساخت

زمان تقریبی جهت ساخت در شرایط املاک فوق حدود ۱۸ ماه تا ۲۴ ماه می باشد. البته به تجربه و وضعیت مالی سازنده بستگی فراوان دارد.

نحوه پرداخت بلاعوض

نحوه پرداخت بلاعوض در املاک فوق ۱۰ درصد مبلغ بلاعوض در هنگام عقد قرارداد و ۹۰ درصد آن هنگام تخلیه کامل ملک

جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

 • سایت املاک آی شهر : ishahr.ir
 • سایت مشارکت در ساخت آی شهر : ishahr.co
 • سایت صنعت ساختمان آی شهر : ishahr.org
 • سایت مدریت ساختمان آی شهر : ishahr.net

نویسنده : مدیر سایت آی شهر

مشارکت املاک کلنگی ۲۵۰ متری تا ۵۰۰ متری

کد مطلب : 95101002

شرایط مشارکت در ساخت املاک مسکونی ۲۵۰ متری تا ۵۰۰ متری در محدوده زیر اتوبان همت

در محدوده غرب تهران مناطق یک، سه، چهار، پنج و دو تهران و در منطقه ۶ تهران تقریبا این شرایط حد نرمال می باشد . 

مشارکت املاک کلنگی ۲۵۰ متری

بازدید نمایید : نمونه کار ملک 300 متری در منطقه 2 محله مرزداران

املاک 250متری جنوبی معمولا 5 طبقه مسکونی می دهند، یک طبقه پارکینگ در پیلوت یا طبقه همکف و یک طبقه زیر همکف 5 انباری بزرگ و یک سالن اجتماعات یا ورزشی بنا می شود. املاک 250متری شمالی 5 طبقه مسکونی و در صورت امکان 2 طبقه پارکینگ به همراه انباری های 2 الی 3 متر اجرا می شود.

300 تا 400 متری 5 طبقه مسکونی و دو طبقه پارکینگ که در صورت تکواحدی بودن هر واحد 2 پارکینگ خواهد داشت. و در زمین های 400 الی 500 متری 5 طبقه مسکونی و دو طبقه پارکینگ که در صورت تکواحدی بودن آپارتمان ها به هر واحد 3الی 4 پارکینگ تعلق خواهد گرفت به همراه لابی و انباری هایی بین 4 الی6 متر برای هر واحد.

بازدید نمایید : نمونه کار ملک 370 متری در منطقه 5 محله مهران

شرایط بلاعوض

شرایط بلاعوض در مشارکت در ساخت مناطق فوق بابت هر متر مربع محاسبه شده در دستور نقشه متری سه میلیون تومان تا چهار میلیون و پانصد هزار تومان از طرف سازنده به مالک یا مالکین پرداخت می گردد.

این اختلاف پانصد هزار تومانی بستگی به موقعیت ملک و نحوه ساخت سازنده بستگی دارد که هر دو آن باید کارشناسی شود.

شرایط قدرالسهم 

شرایط قدرالسهم در تمامی مناطق ذکر شده بصورت ۶۰ سهم از ۱۰۰ سهم متعلق به مالکین می باشد و ۴۰ سهم از ۱۰۰ سهم متعلق به سازنده است.

مطالعه نمایید : مشارکت در ساخت در منطقه 5 تهران

تعداد طبقه مجاز

تعداد طبقه مجاز در ملک های ذکر شده ۵ طبقه مسکونی و طبقات همکف و زیر همکف مختص پارکینگ ، انباری ، لابی ، سالن اجتماعات ، سالن ورزشی ، سونا و جگوزی می باشد .

البته طبقه های همکف به پایین محدودیت خاصی ندارد و ممکن است جهت سالن ورزشی و یا سالن اجتماعات و استخر و سونا و جکوزی نیاز باشد، که طبقه منفی دو و سه هم ایجاد شود . ولی در عرف معمول ۵ طبقه مسکونی و ۲ طبقه پارکینگ و انباری می باشد.

شرایط فوق الذکر جهت املاک یک پارچه می باشد و در صورت تجمع ممکن است شرایط متفاوت گردد.

زمان تقریبی جهت ساخت

زمان تقریبی جهت ساخت ابنیه های ذکر شده معمولا در قرارداد ها ۱۸ ماهه در نظر گرفته می شود . 

نحوه پرداخت بلاعوض

پرداخت بلاعوض در این گونه املاک حدود ۲۰ درصد در هنگام عقد قرارداد و ۸۰ درصد در زمان تخلیه ملک توسط مالک یا مالکین می باشد .

مشارکت املاک کلنگی ۲۵۰ متری

جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

نویسنده : مدیریت سایت آی شهر

 • سایت املاک آی شهر : ishahr.ir
 • سایت مشارکت در ساخت آی شهر : ishahr.co
 • سایت صنعت ساختمان آی شهر : ishahr.org
 • سایت مدریت ساختمان آی شهر : ishahr.net

مراحل شروع مشارکت در ساخت

شروع مشارکت در ساخت

پنج نکته کلی برای شروع مشارکت در ساخت املاک
الف – قصد واقعی مالکین جهت مشارکت در ساخت
ب – مشاوره با متخصصین ، مشاورهای مجرب
پ – جستجو جهت پیدا کردن سازنده مناسب
ت – شناخت یک دفتر املاک با اعتبار
ث – تنظیم قرارداد مشارکت کامل ، جامع و بدون کم و کاست
هر کدام از رکن های نام برده از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است که همه آنها جزو لاینفک شروع یک قرارداد مشارکت در ساخت املاک می باشد. توضیحات مختصری از پنج آیتم بالا در اختیار شما قرار می دهیم تا کمکی در تصمیم گیری شما نماییم 

مراحل شروع مشارکت

مراحل شروع مشارکت

مراحل شروع مشارکت

الف – قصد واقعی مالک یا مالکین جهت مشارکت در ساخت
در برخی موارد مالکین موضوع مشارکت در ساخت از ذهنشان می گذرد ، و بیشتر جنبه مادی آن را در نظر می گیرند و اگر نیاز مادی آنها برطرف شود خیلی زود از تصمیم خود منصرف می شوند. و به این روش یک تصمیم منطقی نمی توان گفت، همانطور که در مجموعه (دلایل مشارکت) از بخش مشارکت در ساخت ذکر شد ، می توان دلایلی قانع کننده در مورد مشارکت در ساخت بر شمرد . پس مالکین محترم املاک پس از در نظر گرفتن تمامی جوانب و توافق قطعی بین تمامی مالکین یک مجتمع می توانند به مرحله بعدی رجوع کنند.
نکته یک : بیشتر اختلافات ساکنین یک مجتمع آپارتمانی بر سر قدرالسهم و محاسبه آن نسبت به مرغوبیت واحدها می باشد، با داشتن اطلاعات کامل از ملک شما و بررسی همه جوانب می توانیم اختلافات شما مالکین محترم را بصورت کاملا علمی و منطقی حل نماییم تا به مرحله بعد صعود کنیم .
نکته دو : مالیکن محترم می بایست از جزئیات پیش پا افتاده در این مرحله چشم پوشی کنند تا به هدف خود (مشارکت در ساخت) نزدیکتر شوند. «مثل طبقات ، پارکینگ و انباری»
ب – مشاوره با متخصصین ، مشاورهای مجرب
شما برای انتخاب سازنده، معیارهای ساخت منطقه، مشاوره در رابطه با مصالح، پی گیری مراحل رو به جلوی مشارکت و بسیاری از موارد دیگر ، به یک مشاور یا مدیر برنامه نیاز دارید که سوابق قابل قبولی در راستای این مهم داشته باشد. از قبیل آشنایی با ساخت و ساز،موارد حقوقی املاک، آشنایی با مراحل اداری ساخت (شهرداری ها ، اداره ثبت اسناد و املاک، اداره مالیات و…..) و بسیاری از موارد دیگر که شرایط یک مدیر برنامه مجرب جهت مشارکت در ساخت املاک می باشد.
نکته یک : از افراد چاپلوس و حراف که اطلاعتی در موارد ذکر شده بالا ندارند و همیشه طبق نظر شما جلو می روند و با زبان چرب می خواهند شما را به یک مشارکت دعوت نمایند اجتناب نمایید.
پ – جستجو جهت پیدا کردن سازنده مناسب
بعد از گذراندن دو مرحله بالا می بایست به فکر یک سازنده مطمئن و متعهد باشیم . در رابطه با انتخاب یک سازنده معیاری های وجود دارد که در بخش «با چه کسی مشارکت کنیم» توضیحاتی در این رابطه داده شده، که یک مدیر برنامه خوب می تواند اطلاعات مفیدی در این قسمت به شما ارائه نماید.
نکته : مدیر برنامه می تواند گزینه های خوبی را در اختیار شما قرار دهد ولی در آخر شما هستید که تصمیم گیرنده اید ، پس با دقت فراوان این کار را انجام دهید.
ت – شناخت یک دفتر املاک با اعتبار
در طول انجام مشارکت تنها مرجعی که می تواند در مواقع ضروری به عنوان یک حکم، شاهد و میانجی بین سازندگان و مالکین وارد عمل شود دفتر مشاور املاک می باشد. در انتخاب یک دفتر مشاور املاک کوشا باشید تا بتوانید جایی مطمئن جهت به امانت گذاشتن مدارک، ضمانت های اجرایی و نسخه سوم قرارداد خود داشته باشید.
نکته یک : دفتر املاک می بایست دارای جواز کسب از اتحادیه مشاوران املاک باشد.
نکته دو : دفتر املاک می بایست توانایی منعقد کردن قرارداد مشارکت را داشته باشد.
نکته سه : نمونه عملکردهای قبلی دفتر را در مورد این ضمینه مورد ارزیابی قرار دهید.
نکته چهار : از مدیر برنامه خود بابت انتخاب مشاور املاک کمک بگیرید.
ث – تنظیم قرارداد مشارکت کامل ، جامع و بدون کم و کاست
آخرین مرحله برای شروع یک مشارکت در ساخت تنظیم قرارداد مشارکت محکم و با ضریب اطمینان بالاست و در این مرحله می بایست حتما با مشورت مدیر برنامه خود می بایست قرارداد را تنظیم نمایید و پس از آن با نظارت یک وکیل دادگستری قرارداد مشارکت فوق را مورد ارزیابی قرار دهید.
تنظیم قرارداد مشارکت بسیار گسترده است که در این مقال نمی گنجد.

مراحل شروع مشارکت

جهت معرفی سازنده ، عقد قرارداد مشارکت در ساخت و مشاوره با ما تماس بگیرید. ۰۹۱۲۲۱۷۰۸۲۳

تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت

نحوه تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت

کد مطلب : 94020901

مهمترین قسمت یک مشارکت نحوه تنظیم قرارداد می باشد . به قول معروف جنگ اول به از صلح آخر ، در قرارداد مشارکت کوچکترین مسائل و پیش پا افتاده ترین نکات ممکن است در آینده به بزرگترین مشکلات تبدیل شود و باعث اختلاف شود و خدای نکرده سر از دادگاه و دادسرا پیدا کنید و سالیان سال پشت در دادگاه ها رفت و آمد کنید و در نهایت هم بخاطر نبود وقت مجبور به رضایت شوید .

بازدید نمایید : نمونه کار مشارکت در مرزداران 99011801 جهت انتخاب سازنده

در صورت نیاز قرارداد مشارکت در ساخت برای شما ارسال خواهد شد. قیمت 500 هزار تومان .

در صورتی که نیاز به تایپ قرارداد با نام و مشخصات خود را دارید، برای شما انجام می دهید و بعد از چاپ برای شما ارسال می کنیم. قیمت 700 هزار تومان.

هزینه پست به آن اضافه خواهد شد.

بازدید نمایید : نمونه کار تکواحدی لاکچری جهت مشارکت در ساخت منطقه 5 محله مهران

شما در نظر بگیرید که شما سازنده مناسبی را جهت مشارکت در ساخت پیدا کرده اید ، حال باید به جایی مراجعه کنید که توانایی انجام قرارداد مشارکت را داشته باشد . بهترین راه این است که شما به مشاورین املاک مراجعه و نمونه قراردادهای پیشین را که در آن مشاور املاک منعقد شده است را مطالعه نمایید .
البته قراردادهای مشارکت در ساخت رایج در مشاورین املاک کامل نیستند و جهت تنظیم یک قرارداد کامل و جامع نیاز به مرجعی مطمئن دارید.
از کسانی مشاوره بگیرید که در این زمینه تخصص کافی را دارا می باشند.
تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت تخصص هر مشاور املاکی نمی باشد و در زمینه عقد قرارداد مشارکت دقت لازم را انجام دهید. به دلیل اینکه در ابتدای هر کاری طرفین قرارداد چون در شرایط عادی قرار دارند رفتارها و عملکرد ها بسیار خوب و مطلوب بنظر می رسد ولی ممکن است در شرایط دشوار رفتارها و عملکردها متفاوت باشد و برای جلوگیری از اختلالات رفتاری و ناهنجاری ها ، تنظیم و عقد قرارداد کامل و جامع ضروریست.

نکات مهم در عقد قراداد مشارکت در ساخت :

الف- مشخصات کامل دو طرف قرارداد و ملک

ب- محاسبه قدر السهم مالکین

پ- مکتوب کردن تضمین های دو طرف

ت- معین کردن زمان دقیق مراحل حقوقی و اجرایی

ث- مکتوب کردن قوانین حقوقی مربوطه

ج- مکتوب کردن مصالح استفاده شده در ساخت

چ- مکتوب کردن مبالغ رد و بدل شده

ح- معین کردن سهم کارفرما و مالکین و مشخص نمودن طبقات

 

 • سایت املاک آی شهر : ishahr.ir
 • سایت مشارکت در ساخت آی شهر : ishahr.co
 • سایت صنعت ساختمان آی شهر : ishahr.org
 • سایت مدریت ساختمان آی شهر : ishahr.net

جهت معرفی سازنده ، عقد قرارداد مشارکت در ساخت و مشاوره با ما تماس بگیرید. ۰۹۱۲۲۱۷۰۸۲۳

دلایل مشارکت در ساخت

چرا مشارکت در ساخت؟

سوالی که پاسخ های متفاوتی می توان به آن داد ، بیایید پاسخ هایی که به این سوال داده می شود را بررسی کنیم :

1- استحکام بنا در مقابل عوامل طبیعی وغیر طبیعی

در پی زلزله های اخیر ، آتش سوزی ها و عوامل دیگر بنظر می رسد توضیحی در این مورد نیاز نمی باشد ، ساختمان های جدید طبق آیین نامه 2800 نظام مهندسی ساخته می شود و به نظر می رسد در برابر زلزله به قدرت 8 ریشتر مقاومت داشته باشد . در ساختمان های 6 طبقه و بلند مرتبه تر سیستم اعلام و اطفاء حریق به همراه منبع ذخیره آب و شیر آتشنشانی الزامی می باشد .

2-استفاده از امکانات روز جهت آسایش خانواده

در برخی از ساختمان ها عدم وجود آسانسور ، آیفون تصویری ، درب ریموت ، عایق نبودن پنجره و دیوار ها در برابر صدا ، فاضلاب های بد بو ، بالکن و بسیار موارد دیگر موجب می شود تا به فکر نوسازی ساختمان باشیم .

3-کمک به زیبایی محله خود

کوچه هایی که ساختمان های نوساز دارند ، طرفداران زیادی برای خرید املاک دارند ، همه ساختمان ها در یک ردیف هستند ، ماشین های امدادی به علت تعریض کوچه به راحتی امداد رسانی خواهند کرد .

4-رشد سرمایه

با ساخت املاک فرسوده سرمایه خود را افزایش خواهید داد ، محاسبات را از کارشناسان درخواست نمایید .

5-کاهش هزینه های مصرفی برق ، آب و گاز

لوله های قدیمی آب نشت دارند ، سیم کشی های قدیمی برق ممکن است اتصال های کوتاه داشته باشند و مصرف برق را دو چندان نمایند ، موتورخانه های قدیمی نسبت به موتورخانه های جدید 2 تا 3 برابر مصرف سوخت دارند ، به علت رعایت نکردن عایق بندی حرارتی در کل ساختمان ، پرت حرارتی شما بسیار بالا می باشد ، شیر آلات جدید به علت نحوه ساخت آنها در موقع مصرف آب ، نسبت به انواع قدیمی آب کمتری مصرف می کنند .

6-افزایش امنیت جانی در مقابل لوازم فرسوده ساختمان

در ساختمان های جدید سیم ارت اجباری می باشد ، این آپشن باعث کاهش خطرات ناشی از برق گرفتگی می شود . نبود قطع کن شیر گاز در هنگام زلزله یکی دیگر از مشکلات سیستم گاز رسانی می باشد ، نحوه لوله کشی گاز در ساختمان های جدید متفاوت می باشد که باعث خطرات کمتر آتش سوزی و گاز گرفتگی می باشد .

7- تامین پارکینگ مورد نیاز

در ساختمان های قدیمی به علت کمبود وسیله نقلیه در زمان ساخت نیازی به تامین پارکینگ نبوده ، ولی در حال حاضر هر خانواده 2 الی 3 اتومبیل دارد که نیاز به تامین پارکینگ دارند . در ساختمان های قدیمی حتی یک پارکینگ هم برای برخی از واحد ها در نظر نمی گرفتند .

8- حذف حشرات موذی

در موقع تخریب ساختمان های قدیمی بهتر است یک سری به آنها بزنید هزاران سوسک از نقاط مختلف ساختمان بیرون می زنند ، موریانه و مورچه هم که جای خود دارد .

دلایل مشارکت در ساخت

بسیار موارد دیگری هم می توان برشمرد که در اینجا به مهمترین ها اشاره شد .

تمامی مطالب نوشته مدیر سایت املاک آی شهر می باشد و کپی برداری نشده.

کپی با ذکر منبع بلا مانع می باشد. در غیر این صورت از لحاظ عرفی و شرعی ایراد دارد.

جهت معرفی سازنده ، عقد قرارداد مشارکت در ساخت و مشاوره با ما تماس بگیرید. 09122170823

دلایل مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت

قرارداد مشارکت در ساخت زمانی انجام می پذیرد که مالک یا مالکین تصمیم به نو سازی ملک فرسوده خود گرفته اند ولی قادر به تامین هزینه جهت انجام این کار را ندارند و با مراجعه به مراجع مختص به این کار در جستجوی سازنده مطمئن جهت ساخت ملک خود می باشند . در این گونه مشارکت ها معمولا آورده مالکین ملک می باشد و آورده سازنده هزینه ساخت و تامین هزینه های مجوزات ، وقت و تخصص ساخت می باشد . همانطور که از نامش پیداست (مشارکت) یعنی شریک شدن در یک پروژه سود آور ، به مانند یک شرکت که هر کس به اندازه سرمایه سود و بهره می برد. محاسبه سرمایه گذاری در این نوع از مشارکت بستگی به « نحوه پرداخت سرمایه ، تخصص و زمانی که در این مدت صرف  می شود»  دارد ؛ که در بخش های دیگر بیشتر به آن می پردازیم. مشارکت در ساخت قراردادی است نا معین که توافقات و بندهای قرارداد می بایست طبق قوانین مدنی کشور باشد. و هرگونه توافقی که قوانین را نقض کند منجر به ابطال آن بند از قرارداد و یا کل قرارداد می گردد. نوع اجاری مشارکت در ساخت در هر شهر و مناطق مختلف آن شهر با هم متفاوت هستند و می بایست طبق نظر کارشناسان قرارداد مشارکت در ساخت را تنظیم نمود.

شما می توانید با مراجعه به بخش های مختلف سایت مشاوره های مختلف را در رابطه با مسائل گوناگون مشارکت در ساخت را دریافت نمایید . انتخاب سازندگان خوش نام در سایت  آی شهر

تمامی مطالب نوشته مدیر سایت املاک آی شهر می باشد و کپی برداری نشده.

کپی با ذکر منبع بلا مانع می باشد. در غیر این صورت از لحاظ عرفی و شرعی ایراد دارد.

جهت معرفی سازنده ، عقد قرارداد مشارکت در ساخت و مشاوره با ما تماس بگیرید. ۰۹۱۲۲۱۷۰۸۲۳

به نام خدا

آدمی همیشه در همه حال به سمت تعالی و پیشرفت قدم بر می دارد و هیچ کس نمی تواند منکر آن شود. هر کس نظر متفاوتی نسبت به تعالی و پیشرفت دارد ، در هر حال انسان دوست دارد که در زمینه های مختلف دینی ، فرهنگی ، علمی ، سیاسی ، اقتصادی و … پیشرفت داشته باشد و بتواند همیشه به روز ، و یا در برخی موارد جلوتر از آن باشد .ما در زندگی برای ادامه حیات نیاز به سه چیز اصلی داریم : خوراک ، پوشاک و مسکن که این موارد نیز از نکات بالا مستثنا نیست . موضوع این سایت تعالی دادن به محل سکونت است .

انقلاب بزرگی در صنعت ساختمان سازی دنیا رخ داده ، که بیشتر افراد جامعه ، کم یا زیاد از آن با اطلاع هستند . براساس همین امر ، اختلاف زیادی بین ساختمان ها 7 سال ساخت به بالا و ساختمانهای نوساز می توان مشاهده کرد که مختصری به آن اشاره می کنیم . در محاسبات استحکام بنا تغییراتی صورت گرفته که ابنیه های جدید ضریب اطمینان بهتری نسبت به ساختمان های قبلی در برابر زلزله دارد، نکات ایمنی بیشتر در نظر گرفته شده است، از لحاظ صرفه جویی در مصرف انرژی و آب اقداماتی صورت گرفته که از نظر اقتصادی بسیار به نفع ساکنین آن ساختمان می باشد. رفاه ، آسایش و آرامش در ساختمان های جدید بهتر شده است . این هم یک نوع تعالی می باشد ؛ما دست کم نیمی از زندگی خود را در آن می گذرانیم و حساسیت ویژه ای نسبت به محل سکونت خود داریم . شاید بتوانیم توسط این سایت سهم کوچکی در این تصمیم گیری داشته باشیم.

انشا الله تمامی مستاجرها هم صاحب خانه شوند ؛ما به احترام آنها یک دقیقه سکوت نمی کنیم !

«لطفا یک دقیقه دعا کنیم برای خانه دار شدن تمامی مستاجرها»

 

تمامی مطالب نوشته مدیر سایت املاک آی شهر می باشد و کپی برداری نشده.

کپی با ذکر منبع بلا مانع می باشد. در غیر این صورت از لحاظ عرفی و شرعی ایراد دارد.

جهت معرفی سازنده ، عقد قرارداد مشارکت در ساخت و مشاوره با ما تماس بگیرید. 09122170823

واقعیت های ملک قدیمی

کد مطلب : 94020701

خاطرات تلخ و شیرین ، مستغل بودن ، راحتی خانواده ، انباری بزرگ که هرچه از اول عمر تا به حال داشتیم را در آن انبار کردیم و ۹۹% از آنها هم به درد نمی خورد!و هزاران مزایای دیگر در ملک قدیمی و مستغلاتی ما که به سختی می توان از آنها دل کند.

بعضی مواقع حیاط بزرگ ، حوض وسط آن و میزی که روی آن می نشینیم،چای قند پهلو ، خواندن آواز پرندگان در قفس و بازی کودکان در حیاط ، سرسبزی و طراوت باغچه ، حوض ، فواره و بسیار موارد دیگر که از همه آنها می توان لذت برد .

آیا بهتر است مشارکت کنم؟

اما به یک باره می بینیم دیگر این ستون ها و دیوارها طاقت وزن این خانه را ندارد ، لوازم غیر منقول خانه مستحلک شده ، مصرف آب و برق و گاز بسیار زیاد شده (سیم کشی ، لوله کشی ، موتورخانه ، دودکش ها ، پنجره ها و……) که هر کدام از آنها برای ما خطری محسوب می شود و ما را وادار به فکر کردن در مورد آن می کند.

این واقعیت ایست که ساختار منزل مسکونی ما فرسوده و عمرش بسر آمده و گذشت ایام بعلاوه مصالح به کار رفته دیگر ایمنی ساختمان را تضمین نمی کند.

لوله کشی قدیمی و نشتی های پنهان مثل موریانه بنا را از استحکام لازم بدر آورده و همه چیز بوی کهنگی گرفته که طبعا باعث افسردگی روحی و روانی ساکنین   می شود؛ راستی تا به حال در مورد فرو ریختن چاه در بناهای قدیمی شنیده اید.!

 

اولین راه باز سازی می باشد، که آن هم تاحدی ممکن است . بازسازی املاک قدیمی مثل فردی می ماند که در سن ۷۰ سالگی شروع به عمل های زیبایی نموده تا جوان شود! آیا با عمل زیبایی سن آدمی کم می شود؟

آیا استخوان ها و عضلات به حالت اولیه جوانی بر میگردند؟ خانه قدیمی بازسازی شده شاید ظاهری زیبا  پیدا کند ولی استحکام لازم را ندارد!

پس بعضی مواقع مجبور به تغییر حالت زندگی می شویم و باید قید بعضی از مزایا را بزنیم و آنها را در جایی دیگر جستجو کنیم ، مثل خرید ویلا در اطراف شهر و یا شمال و مناطق دنج کشور که شاید بتواند جای خالی ملک مستغلاتی ما را پر کند.

عمر هر چیزی یک روزی به پایان می رسد و عمر ملک قدیمی ما هم به پایان رسیده و ممکن است پس از آن برای ما خطر آفرین باشد، پس بهتر است تا خاطرات شیرین با تلخی به پایان نرسیده زودتر به فکر خود و خانواده باشیم . شما می توانید مشارکت در ساخت انجام دهید . 

تمامی مطالب نوشته مدیر سایت املاک آی شهر می باشد و کپی برداری نشده.

کپی با ذکر منبع و لینک بلامانع می باشد. در غیر این صورت از لحاظ عرفی و شرعی ایراد دارد.

 

واقعیت های ملک قدیمی

جهت معرفی سازنده ، عقد قرارداد مشارکت در ساخت و مشاوره با ما تماس بگیرید. ۰۹۱۲۲۱۷۰۸۲۳

 • سایت املاک آی شهر : ishahr.ir
 • سایت مشارکت در ساخت آی شهر : ishahr.co
 • سایت صنعت ساختمان آی شهر : ishahr.org
 • سایت مدریت ساختمان آی شهر : ishahr.net

با چه کسی مشارکت در ساخت نماییم؟

کد مطلب : 90041201

با چه کسانی می توانیم مشارکت در ساخت نماییم ؟در زمینه مشارکت در ساخت املاک تجربه نشان داده ،اگر این سوال را از مالکین بپرسیم؛ که شما با چه سازنده ای مشارکت می کنید ؟ اکثریت می گویند : کسی که بیشتر پول بدهد !!

در نگاه اول تمامی مالکینی که ابنیه کلنگی دارند ، برای انجام مشارکت با سازنده به فکر دریافت پول بیشتر هستند و به بقیه مسائل کمتر اهمیت می دهند . که به نظر می رسد یکی از کم اهمیت ترین موارد مشارکت همین مبلغ بلاعوض یا قرض الحسنه می باشد، در راستای همین موضوع نکاتی عنوان شده ، که آنها را با هم بررسی     می نماییم .

ملاک ما برای انتخاب یک شریک خوب در امر ساخت مسکن چه مواردی باید باشد ؟

با چه کسی مشارکت در ساخت نماییم؟

 

۱- پشتوانه مالی یک سازنده

۲- رزومه و سوابق کاری سازنده

۳- نقشه های معماری ، دکوراسیون ، محوطه سازی و نمای پروژه های قبلی

۴- متعهد بودن به وظایف و تعهدات خود

۵- متریال استفاده شده در پروژه های قبلی

۶- تعداد پروژه های در حال ساخت

۷- شرکت های پیمانکار طرف قرارداد سازنده

۸- پرداخت مبلغ بلاعوض یا قرض الحسنه

۹- نحوه تنظیم قرارداد

بازدید نمایید : نمونه کار جهت مشارکت در منطقه 2 محله مرزداران

با چه کسی مشارکت در ساخت نماییم؟

۱-پشتوانه مالی یک سازنده

یکی از مهم ترین پارامترهای یک سازنده خوب پشتوانه مالی ایشان می باشد . از ابتدا که کلنگ تخریب ساختمان زده می شود هزینه ها شروع می شود ، اگر حوادث پیش بینی نشده را در نظر نگیریم و هیچ اتفاق نا خوش آیندی پیش نیاید همه روزه ساختن یک ساختمان نیاز به تزریق پول فروان دارد ، اگر در این میان سازنده به کسری پول برخورد کند ممکن است روند ساخت ماه ها به تاخیر بیفتد . و اولین کاری که در این مواقع انجام می دهند یک پیش فروش جانانه از ملک مشارکتی می باشد . و ممکن است در آخر هم به مشکل برخورد کند . شخصی که ملکی را شروع به ساخت میکند اگر در ابتدای کار شروع به پیش فروش نماید بعید به نظر می رسد که بتواند به راحتی این کار را به اتمام برساند. مگر آنکه شناخت قبلی از سازنده داشته باشید. پس نداشتن پشتوانه مالی یکی از معضلات به شمار می رود و شما مالک عزیز می بایست این موضوع را در اولویت کار خود قرار دهید، که خدایی نکرده اسیر مشکلات پس از آن نشوید. البته نداشتن پشتوانه مالی مشکلات زیادی در بر دارد که تعدادی از آن را می توان بر شمرد : ۱- جایگزینی مصالح مشابه ، ۲- استفاده کردن از پیمانکاران درجه دو و سه ، ۳- کندی کار ، ۴- پیش فروش ، ۵- آوردن شریک دیگر و………..

با چه کسی مشارکت در ساخت نماییم؟

بازدید نمایید : نمونه کار جهت مشارکت در ساخت واقع در منطقه 5 محله بلوار فردوس شرق

۲-رزومه و سوابق کاری سازنده

از مبحث پشتوانه مالی که بگذریم دومین مسئله با اهمیت در مشارکت در ساخت مقوله رزومه و سوابق کاری سازنده مورد نظر شما می باشد.

در مورد سابقه کاری چند نکته را می بایست در نظر گرفت:

آیا شخصی که قرار است ملک شما را بسازد تا به حال نمونه کاری داشته ؟

اگر هم نمونه کاری موجود است نحوه اجرای آن به چه صورت بوده ؟

تا به حال چند مورد مشارکت در ساخت انجام داده ؟

تا به حال چند پروژه ساختمانی را اجراء کرده؟

آیا با اصول اولیه معماری و اجرای ساختمان آشنایی دارد؟

آیا مدرک تحصیلی سازنده مورد نظر شما در ارتباط با ساختمان سازی می باشد؟

در پروژه های قبلی اشتباه فاحشی در ساخت و ساز داشته است ؟

مدرکی در زمینه ساخت و ساز از موسسات یا مرکز مربوطه گرفته؟

تمامی سوالات بالا از اهمیت زیادی برخوردار می باشد ، شما می خواهید حاصل یک عمر تلاش و زحمت خود را به دست شخصی بسپارید که باید از عملکرد آن شخص با اطلاع باشید که خدایی نا خواسته تمامی زحمات شما که اندوخته سالها تلاش و زحمت شماست به راحتی از بین نرود .

با چه کسی مشارکت در ساخت نماییم؟

بازدید نمایید : نمونه کار لاکچری جهت مشارکت در ساخت واقع در منطقه 5 محله سازمان برنامه شمالی

۳- نقشه های معماری ، دکوراسیون ، محوطه سازی و نمای پروژه های قبلی

در مواقع سلیقه سازنده ما در این بخش معلوم می شود؛ دکوراسیون ، محوطه سازی و نمای ساختمان که هر کدام تاثیر بسزایی در زیبایی مجتمع دارد ولی مهمترین نکته نقشه معماری می باشد. یکی از مشکلات فاحش در ساخت و سازهای مناطق مختلف عدم رعایت اصول معماری داخلی و خوش نقشه نبودن بیش از ۸۰ در صد از آپارتمان های نوساز و قدیمی ساز می باشد . فضای پرت در آپارتمان ها ، قرار نگرفتن اتاق خواب ، آشپزخانه ، پذیرایی و سالن در جای مناسب خود ، رعایت نکردن متراژ استاندارد آنها ، رعایت نکرن مثلث کار در آشپزخانه ، رعایت نکردن فاصله شیرهای سرویس بهداشتی و هزاران موارد دیگر که در نگاه اول شاید به چشم نیاید . تمامی این مسائل باعث افت کیفیت و قیمت آپارتمان شما خواهد شد . پس قبل از تصمیم گیری به نقشه های معماری نمونه های قبلی سازنده توجه ویژه داشته باشید تا دچار پشیمانی از لحاظ اجرای نقشه معماری نا مناسب نشوید . اگر مصالح تزئینی ساختمان دچار اشکال باشد و یا کیفیت خوب نداشته باشد با یک باز سازی ساده می توان تغییراتی در آن ایجاد نمود ولی در مورد اجرای غلط نقشه  به هیچ عنوان      نمی توان تغییراتی انجام داد و یا اگر هم بشود با هزینه گزاف و مزاحمت برای همسایگان خواهد بود . پس بهتر است از ابتدا خشت اول را درست بنا کنیم.

با چه کسی مشارکت در ساخت نماییم؟

بازدید نمایید : نمونه کار لاکچری جهت مشارکت در ساخت واقع در محله مهران

۴- متعهد بودن به وظایف و تعهدات خود

یکی دیگر از مشخصه های یک سازنده خوب متعهد بودن به وظایف و تعهدات خود در قبال مالک یا مالکین می باشد.

الف – استفاده از متریال قید شده در قرارداد مشارکت

ب – استفاده از مصالح مرغوب جهت سفت کاری ساختمان و زیر کار

پ – رعایت کامل قوانین ساختمان سازی و الگوی مصرف

ت – از همه مهمتر تحویل دادن ساختمان بصورت تمام و کمال در زمان مقرر که در قرار داد مشارکت قید شده است.

با چه کسی مشارکت در ساخت نماییم؟

مطالعه نمایید : شرط برای سازندگان خوش نام !

۵-متریال استفاده شده در پروژه های قبلی

معمولا وقتی سازندگان شما را به دیدن از پروژهای قبلی خود دعوت می کنند ، عملیات ساختمانی به پایان رسیده و شما فقط ظاهر و روی کار ساختمان را مشاهده می کنید و از متریال استفاده شده در زیر کار و در هنگام سفت کاری ساختمان بی خبر بوده اید. شما می توانید با مراجعه به پروژهای نیمه کاره بهتر تصمیم گیری نمایید ، تا از کم و کیف مراحل ساخت و اجراء اطلاعات کافی بدست آورید :

۱- تعداد میلگردهای استفاده شده در ستون ها

۲- ضخامت دیوارهای جدا کننده واحد ها

۳- نحوه لوله کشی آب ، گاز ، جارو برقی مرکزی و برق

۴- داکت ها و رایزر ها

۵-موتورخانه

و هزار موارد دیگر که در ساختمان وجود دارد ولی در هنگام تکمیل ساختمان به چشم نمی آیند.

با چه کسی مشارکت در ساخت نماییم؟

مطالعه نمایید : مشارکت در ساخت در منطقه 5 تهران

۶- تعداد پروژه های در حال ساخت

در مواقعی دیده شده سازنده ای در حال اجرای چندین پروژه می باشد ، در واقع سر خود را بسیار شلوغ کرده ، البته شرکت های ساختمانی با برنامه ریزی و داشتن پرسنل مجرب می توانند همزان از پس چندین پروژه بر آیند ، ولی یک سازنده که به تنهایی یا با کمک چند کارمند معمولی یا برادران و فرزندان و بقیه اقوام و آشنایان! چندین پروژه را باهم انجام می دهد ۱۰۰% از کیفیت ساخت پروژها کم   و کنترل و نظارت بر آنها بسیار سخت و دشوار می شود ، هر چقدر که سازنده خوش نام و با سابقه باشد ولی تیم مناسب جهت انجام چندین پروژه را نداشته باشد بدون شک در روند ساخت و ساز دچار مشکل شده و به درستی وظایف خود را انجام نخواهد داد. پس جهت مشارکت در ساخت گوشه چشمی هم به این موضوع بیندازید.

با چه کسی مشارکت در ساخت نماییم؟

۷- شرکت های پیمانکار طرف قرارداد سازنده

نکته ای که تا به حال در هیچ یک از قراردادهای مشارکت در ساخت نیامده و البته ممکن است که به هیچ عنوان هم نیاید ؛ چون مالکین هیچ آشنایی با این شرکت ها ندارند. سازنده می تواند سنگ کار را از سر میدان بیاورند و یا   می توانند با شرکت های گرید دار و صاحب نام قرارداد ببندند. سیم کشی ساختمان ، تاسیسات ، نمای ساختمان و ……

شما در قرارداد متریال را انتخاب خواهید کرد ولی نحوه اجرا را نمی توانید انتخاب کنید! پس می بایست اطلاعاتی هم در رابطه با پیمانکاران ساختمانی داشته باشید که این وظیفه را هم می توانید به مدیر برنامه های خود هماهنگ نمایید.

۸- پرداخت مبلغ بلاعوض یا قرض الحسنه

به نظر من یکی از مسائل مهم مشارکت مبلغ قرض الحسنه و بلاعوض می باشد ولی از لحاظ رتبه بندی بعد از ۷ مورد بالا می باشد . برخی مواقع افراد نا بلد و نا آگاه برای اینکه بتوانند در منطقه ، یک نمونه کار برای خود داشته باشند اقدام به پرداخت مبالغ سنگین ( هم به مالک و هم به مشاور املاک جهت تبلیغات کاذب!!!) می کنند تا بتوانند کار مشارکت را بطرف خود جذب نمایند .غافل از اینکه مالک از همه جا بی خبر به راحتی به دام همچنین افرادی خواهد افتاد که تمام مشکلات آن در بخشی دیگر به نظر شما خواهد رسید . پس همیشه پرداخت زیاد مبلغ بلاعوض و یا قرض الحسنه ملاک انجام مشارکت نباید باشد. این ترفند باعث می شود که طمع مالکین را فرا بگیرد و چشم خود را بر روی تمامی مسائل موجود ببندند که خطرناک ترین مسئله در مشارکت در ساخت همین موضوع می باشد.

حال اگر شما ملک خود را به سازنده نام آشنا و با رزومه بالا مشارکت نمایید چند اتفاق خوب برای شما خواهد افتاد:

الف – با خیال راحت و با آرامش کامل می توانید این مشارکت را انجام دهید

ب – مطمئن هستید ملک خود را با قیمت بالاتر به فروش می رسانید و مطمئن باشید که اگر مبلغ بلا عوض را کمتر از دیگران به شما پرداخت نمایند جبران آن در این مرحله   می شود. دیده شده فقط به خاطر اسم سازنده یک ملک متری ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان و یا حتی بالاتر، از املاک مجاور به فروش برسد ، چون خریدارن اطمینان دارند ملک بهتر و با کیفیت تری خریداری می نمایند.

پ – چون از نحوه اجرای ایشان با اطلاع هستید مطمئن هستید که از کار شما کم نمی گذارند. و در مجموع استرس کمتری دارید.

در نظر بگیرید با یک تغییر کوچک در سنگ کف واحدها ، نما ، راه پله ها و یا سایر مصالح می تواند میلیون ها سود برای سازنده به ارمغان بیاورد. پس مطمئن باشید کسی که بیشتر از عرف معمول به شما پول می دهد ، خواب هایی برای ملک شما دیده است .

 • سایت املاک آی شهر : ishahr.ir
 • سایت مشارکت در ساخت آی شهر : ishahr.co
 • سایت صنعت ساختمان آی شهر : ishahr.org
 • سایت مدریت ساختمان آی شهر : ishahr.net

 ۹- نحوه تنظیم قرارداد

بعد از اینکه سازنده مورد نظر شما از تمامی لحاظ نمره قبولی گرفت ، نوبت به تنظیم قرارداد و محل عقد قرارداد می رسد. یک قرارداد کامل ، قراردادی است که به هیچ عنوان متمایل به یک طرف نباشد و تمامی موارد بصورت جزء به جزء در آن توضیح داده باشد از قبیل : متریال استفاده شده ، توضیح مراحل اجرائی ، زمان بندی مناسب جهت تعهدات طرفین ، ضمانت های لازم و بسیاری از موارد دیگر که می بایست قید شود. در واقع قرارداد مشارکت یک «عقد نامعین است» و می بایست بصورت کامل ، جامع و با رعایت قوانین حقوقی موجود در کشور تنظیم شده باشد. ممکن است با یک اشتباه کوچک ماهیت قرارداد از بین برود و شرطی در آن گنجانده شده باشد که بصورت اتوماتیک قرارداد را فاقد ارزش قانونی نماید و شما را اسیر دادگاه ها و دادسراها نماید. البته همیشه حق به حقدار می رسد ولی دیر و زود دارد و اگر قرارداد شما درست تنظیم شده باشد زمان شما کمتری تلف خواهد شد.

محل عقد قرارداد شما نیز باید محلی مطمئن و با سابقه باشد که در صورت لزوم تنظیم کننده آن در دسترس باشد.

جهت معرفی سازنده ، عقد قرارداد مشارکت در ساخت و مشاوره با ما تماس بگیرید. ۰۹۱۲۲۱۷۰۸۲۳