رفتن به صفحه ی محتوا

آرشیو دسته بندی ها:شروع مشارکت

مشارکت در پهنه M مختلط

مشارکت در پهنه M مختلط

مشارکت در پهنه های تجاری و اداری و مسکونی پهنه M

قبل از بیان چگونگی مشارکت در ساخت در املاک پهنه M  مختلط بهتر است با خود پهنه مختلط آشنا شویم :

مشارکت در پهنه M مختلط

تعریف پهنه مختلط M طرح تفضیلی چیست؟

در ادامه مطلب تعریف پهنه های طرح تفضیلی و پس از تعریف پهنه های R و S و زیر گروه های آنها در این مطلب به معرفی پهنه مختلط یا M میپردازیم.

قبلا گفته شد که

اراضی شهر به چهار پهنه زیر تقسیم و تعیین شده اند:

– R نماد پهنه کلان مسکونی است.

– M نماد پهنه کلان مختلط (مسکونی/تجاری) است.

– S نماد پهنه کلان فعالیت(اداری/تجاری) است.

– G نماد پهنه کلان حفاظت (سبز/ باز) است.

پهنه کلان مختلط M اراضی است که بعلت رشد خزنده فضای فعالیت و تجاری در بخشهای مسکونی احداث آن بصورت مختلط از دو پهنه مسکونی و فعالیت توام با هم ضرورت منطقه و محله بوده و پتانسیل استقرار فعالیت های چند منظوره تجاری و فعالیت با مسکونی را دارد.

همچنین یکی از روشهای سرویس دهی مناسب به شهروندان با کاهش سفرهای شهری و غیره که پیشتر در مطالب قبل توضیح داده شد نیز میباشد.

شناخت پهنه کلان مختلط M

پهنه کلان M مختلط خود به دو بخش زیر تفکیک شده است:

الف- پهنه مختلط فعالیت با مسکونی M1.

ب- پهنه مختلط فرهنگی/گردشگری با مسکونی M2.

الف- پهنه مختلط فعالیت با مسکونی M1.

این پهنه نیز خود به دو بخش M11 و M12 تقسیم میگردد.

– M11

این پهنه اراضیی مختلط تجاری، اداری، خدمات با مسکونی را شامل شده که مطابق دستور العمل اجرایی حداکثر تا ۹ طبقه و ۴۴۰% تراکم مجاز میسازد شامل شده و خود به چهار زیر پهنه M111 و M112 و M113 و M114 تفکیک میشود که به ترتیب معرف محورهای فرا منطقه ای، محورهای منطقه ای،محورهای محلی، محورهای مختلط میباشند.

M111

این زیر پهنه نماد محورهای فرا منطقه ای و بلند مرتبه با توجیه بوده و اراضی تا ۹ طبقه و ۴۴۰% تراکم و حداکثر سطح اشغال تا دو طبقه همکف و اول تا ۸۰% و سایر طبقات ۴۰% با حداقل ضریب سکونت ۳۰%.

M112

این زیر پهنه نماد محورهای منطقه ای بوده و اراضی تا ۷ طبقه و ۳۵۰% تراکم و حداکثر سطح اشغال تا یک طبقه همکف تا ۸۰% و سایر طبقات ۴۵% با حداقل ضریب سکونت ۵۰%.

M113

این زیر پهنه نماد محورهای محلی بوده و اراضی تا ۵ طبقه و ۲۸۰% تراکم و حداکثر سطح اشغال تا یک طبقه همکف تا ۸۰% و سایر طبقات ۵۰% با حداقل ضریب سکونت ۷۰%.

M114

این زیر پهنه نماد گسترههای مختلط بوده و اراضی تا ۴ طبقه و ۲۰۰% تراکم و حداکثر سطح اشغال تا یک طبقه همکف تا ۵۰% و سایر طبقات ۵۰% با حداقل ضریب سکونت ۵۰%.

– M12

این پهنه اراضیی مختلط صنایع خدماتی و کارگاهی با مسکونی را شامل شده که مطابق دستور العمل اجرایی حداکثر تا ۵ طبقه و ۲۵۰% تراکم مجاز میسازد شامل شده و خود به دو زیر پهنه M121 و M122 تفکیک میشود.

M121

این زیر پهنه نماد محورهای مختلط بوده و اراضی تا ۵ طبقه و ۲۵۰% تراکم و حداکثر سطح اشغال تا یک طبقه همکف تا ۵۰% و سایر طبقات ۵۰% با حداقل ضریب سکونت ۲۰%.

M122

این زیر پهنه نماد گستره های مختلط بوده و اراضی تا ۳ طبقه و ۱۵۰% تراکم و حداکثر سطح اشغال تا یک طبقه همکف تا ۵۰% و سایر طبقات ۵۰% با حداقل ضریب سکونت ۲۵%.

ب- پهنه مختلط فرهنگی/گردشگری با مسکونی M2.

این پهنه نیز خود به دو بخش M21 و M22 تقسیم میگردد.

– M21

این پهنه اراضیی مختلط تفریحی تفرجی با مسکونی را شامل شده که مطابق دستور العمل اجرایی حداکثر تا ۳ طبقه و ۱۵۰% تراکم مجاز میسازد شامل شده و خود به دو زیر پهنه M211 و M212 تفکیک میشود.

M211

این زیر پهنه نماد گستره های مختلط با غلبه خدمات فرهنگی و هنری بوده و اراضی تا ۳ طبقه و ۱۵۰% تراکم و حداکثر سطح اشغال تا یک طبقه همکف تا ۵۰% و سایر طبقات ۵۰% با حداقل ضریب سکونت ۳۰%.

M212

این زیر پهنه نماد گستره های مختلط با غلبه تفریح و گردشگری بوده و اراضی تا ۲ طبقه و ۱۲۰% تراکم و حداکثر سطح اشغال تا یک طبقه همکف تا ۶۰% و سایر طبقات ۶۰% با حداقل ضریب سکونت ۳۵%.

– M22

این پهنه اراضیی مختلط ویژه بوده که مطابق دستور العمل اجرایی حفظ وضع موجود تا تهیه و تصویب طرحهای ویژه را شامل میشود و خود به دو زیر پهنه M221 و M222 تفکیک میشود.

ضریب سکونت یعنی نسبت زیربنای مسکونی به کل زیر بنای ساختمان.

در کلیه پهنه کلان مختلط احداث پیلوت مجاز نمیباشد و حداکثر ارتفاع مجاز در طبقات اول و همکف ۴٫۵ متر است.

در پهنه کلان مختلط میبایست دسترسی بخش مسکونی از بخش تجاری بصورت کاملا مجزا و از معبر اصلی ایجاد شود.

در این پهنه سطح اشغال زیر زمین اول حداکثر تا ۸۰% و زیر زمین دوم در صورت عدم وجود درخت در ملک تا ۱۰۰% مساحت قطعه مجاز است.

پس از آشنایی با پهنه مختلط M حال نوبت به چگونگی مشارکت در ساخت این گونه املاک می پردازیم.

همانطور که در بالا توضیح داده شد در دو طبقه همکف و اول این املاک می توانیم ۸۰درصد سطح اشغال داشته باشیم بصورت تجاری و بعد از آن بصورت مسکونی یا اداری با سطح ۴۰ درصد اشغال می توانیم بنا را اجرا نماییم . 

اولا ساخت این گونه املاک کار هر سازنده ای نیست و می بایست با سازنده ای مشارکت را انجام داد که تا به حال چنین پروژه هایی را انجام داده باشد . به علت جواز سنگین این گونه املاک سازنده مورد نظر از لحاظ توانایی مالی نیز باید در وضعیت خوبی به سر ببرد .

دوم اینکه شرایط مشارکت در ساخت در این دسته از املاک متفاوت با املاک مسکونی می باشد . در بخش تجاری معمولا ۴۵ درصد به نفع مالکین و ۵۵ در صد به نفع سازنده تقسیم بندی می شود . در طبقه های بالا نیز تا طبقه عرف منطقه به صورت ۵۰ به ۵۰ بین مالک یا مالکین و سازنده تقسیم می شود و مازاد طبقات به صورت ۷۵ درصد به نفع سازنده و ۲۵ درصد برای مالکین تقسیم بندی می گردد.

سوم اینکه در صورت اجرای بنای خلاف در هر طبقه که منافعی برای دو طرف قرارداد مشارکت در ساخت داشته باشد به میزان قدرالسهم در آن طبقه موظف به پرداخت خلافی می باشند .

در صورتی که مالکین بخواهند بصورت سند اداری در طبقات بالای تجاری ملک خود را مورد استفاده قرار دهند می بایست هزینه شهرداری بابت مجوز سند اداری را نیز نسبت به قدرالسهم پرداخت نمایند. 

راه حلی هم برای پرداخت نکردن عوارض سند اداری موجود می باشد که در صورت لزوم می توانید جهت اطلاع از آن با ما تماس بگیرید.

سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر

مشارکت در پهنه M مختلط

مشارکت در پهنه M مختلط

مشارکت در پهنه M مختلط

مشارکت در پهنه M مختلط

مشارکت در پهنه M مختلط

مشارکت در پهنه M مختلط

ادامه مطلب

مشارکت املاک کلنگی ۵۰۰ متر تا ۱۰۰۰ متر

مشارکت املاک کلنگی ۵۰۰ متر تا ۱۰۰۰ متر

شرایط مشارکت املاک کلنگی ۵۰۰ متر تا ۱۰۰۰ متر در زیر اتوبان همت

شرایط مشارکت در ساخت املاک در محدود منطقه ۵ ، ۶ و۲ تهران در زیر اتوبان همت در شرایط حاضر معمولا به صورت زیر می باشد:

مشارکت املاک کلنگی

شرایط بلاعوض

شرایط بلاعوض در املاک فوق الذکر از متری هشتصد هزار تومان تا یک میلیون و دویست هزار تومان متغییر می باشد . که این اختلاف چهارصد هزار تومانی بخاطر موقعیت ملک و نحوه ساخت سازنده متغیر باشد .

شرایط قدرالسهم

شرایط قدرالسهم در املاک مذکور تا پنج طبقه مسکونی ۶۰ سهم از ۱۰۰ سهم متعلق به مالکین می باشد و ۴۰ سهم از ۱۰۰ سهم متعلق به سازنده است . در صورتی که جواز طبقه ششم را طبق شرایط خاص سازنده بتواند دریافت نماید ، در طبقه ششم ۶۰ سهم از ۱۰۰ سهم سهم سازنده و ۴۰ سهم از ۱۰۰ سهم متعلق به مالکین خواهد بود . 

در صورتی که سازنده بتواند جواز طبقه هفتم مسکونی را دریافت نماید ، در طبقه هفتم ۷۰ سهم از ۱۰۰ سهم متعلق به سازنده خواهد بود و ۳۰ سهم از ۱۰۰ سهم به مالکین تعلق می گردد.

طبقات مجاز

در شرایط املاک ذکر شده در بالا ممکن است سازنده مطابق با موقعیت قرار گرفتن ملک بتواند تا هفت طبقه سکونی را دریافت نماید . البته طبقه هفتم شرایط خاصی دارد که زمین ملک می بایست بیشتر از ۷۵۰ متر مربع باشد ، البته شرایط دیگری هم دارد!

البته طبقه های همکف به پایین محدودیت خاصی ندارد و ممکن است جهت سالن ورزشی و یا سالن اجتماعات و استخر و سونا و جکوزی نیاز باشد، که طبقه منفی دو و سه هم ایجاد شود . ولی در عرف معمول ۵ طبقه مسکونی و ۲ طبقه پارکینگ و انباری می باشد.

زمان تقریبی جهت ساخت

زمان تقریبی جهت ساخت در شرایط املاک فوق حدود ۱۸ ماه تا ۲۴ ماه می باشد. البته به تجربه و وضعیت مالی سازنده بستگی فراوان دارد.

نحوه پرداخت بلاعوض

نحوه پرداخت بلاعوض در املاک فوق ۱۰ درصد مبلغ بلاعوض در هنگام عقد قرارداد و ۹۰ درصد آن هنگام تخلیه کامل ملک

جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

نویسنده : مدیر سایت آی شهر

ادامه مطلب

مشارکت املاک کلنگی ۲۵۰ متری تا ۵۰۰ متری

مشارکت املاک کلنگی ۲۵۰ متری تا ۵۰۰ متری

شرایط مشارکت در ساخت املاک مسکونی ۲۵۰ متری تا ۵۰۰ متری در محدوده زیر اتوبان همت

در محدوده غرب تهران مناطق پنج و دو تهران و در محدود مرکزی منطقه ۶ تهران تقریبا این شرایط حد نرمال می باشد . 

مشارکت املاک کلنگی

مشارکت املاک کلنگی ۲۵۰ متری

شرایط بلاعوض

شرایط بلاعوض در مشارکت در ساخت مناطق فوق بابت هر متر مربع محاسبه شده در دستور نقشه متری یک میلیون تومان تا یک میلیون و پانصد هزار تومان از طرف سازنده به مالک یا مالکین پرداخت می گردد.

این اختلاف پانصد هزار تومانی بستگی به موقعیت ملک و نحوه ساخت سازنده بستگی دارد که هر دو آن باید کارشناسی شود.

شرایط قدرالسهم 

شرایط قدرالسهم در تمامی مناطق ذکر شده بصورت ۶۰ سهم از ۱۰۰ سهم متعلق به مالکین می باشد و ۴۰ سهم از ۱۰۰ سهم متعلق به سازنده است.

تعداد طبقه مجاز

تعداد طبقه مجاز در ملک های ذکر شده ۵ طبقه مسکونی و طبقات همکف و زیر همکف مختص پارکینگ ، انباری ، لابی ، سالن اجتماعات ، سالن ورزشی ، سونا و جگوزی می باشد .

البته طبقه های همکف به پایین محدودیت خاصی ندارد و ممکن است جهت سالن ورزشی و یا سالن اجتماعات و استخر و سونا و جکوزی نیاز باشد، که طبقه منفی دو و سه هم ایجاد شود . ولی در عرف معمول ۵ طبقه مسکونی و ۲ طبقه پارکینگ و انباری می باشد.

شرایط فوق الذکر جهت املاک یک پارچه می باشد و در صورت تجمع ممکن است شرایط متفاوت گردد.

زمان تقریبی جهت ساخت

زمان تقریبی جهت ساخت ابنیه های ذکر شده معمولا در قرارداد ها ۱۸ ماهه در نظر گرفته می شود . 

نحوه پرداخت بلاعوض

پرداخت بلاعوض در این گونه املاک حدود ۲۰ درصد در هنگام عقد قرارداد و ۸۰ درصد در زمان تخلیه ملک توسط مالک یا مالکین می باشد .

مشارکت املاک کلنگی ۲۵۰ متری

جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

نویسنده : مدیریت سایت آی شهر

ادامه مطلب

مراحل شروع مشارکت در ساخت

مراحل شروع مشارکت در ساخت

شروع مشارکت در ساخت

پنج نکته کلی برای شروع مشارکت در ساخت املاک
الف – قصد واقعی مالکین جهت مشارکت در ساخت
ب – مشاوره با متخصصین ، مشاورهای مجرب
پ – جستجو جهت پیدا کردن سازنده مناسب
ت – شناخت یک دفتر املاک با اعتبار
ث – تنظیم قرارداد مشارکت کامل ، جامع و بدون کم و کاست
هر کدام از رکن های نام برده از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است که همه آنها جزو لاینفک شروع یک قرارداد مشارکت در ساخت املاک می باشد. توضیحات مختصری از پنج آیتم بالا در اختیار شما قرار می دهیم تا کمکی در تصمیم گیری شما نماییم 

مراحل شروع مشارکت

مراحل شروع مشارکت

مراحل شروع مشارکت

الف – قصد واقعی مالک یا مالکین جهت مشارکت در ساخت
در برخی موارد مالکین موضوع مشارکت در ساخت از ذهنشان می گذرد ، و بیشتر جنبه مادی آن را در نظر می گیرند و اگر نیاز مادی آنها برطرف شود خیلی زود از تصمیم خود منصرف می شوند. و به این روش یک تصمیم منطقی نمی توان گفت، همانطور که در مجموعه (دلایل مشارکت) از بخش مشارکت در ساخت ذکر شد ، می توان دلایلی قانع کننده در مورد مشارکت در ساخت بر شمرد . پس مالکین محترم املاک پس از در نظر گرفتن تمامی جوانب و توافق قطعی بین تمامی مالکین یک مجتمع می توانند به مرحله بعدی رجوع کنند.
نکته یک : بیشتر اختلافات ساکنین یک مجتمع آپارتمانی بر سر قدرالسهم و محاسبه آن نسبت به مرغوبیت واحدها می باشد، با داشتن اطلاعات کامل از ملک شما و بررسی همه جوانب می توانیم اختلافات شما مالکین محترم را بصورت کاملا علمی و منطقی حل نماییم تا به مرحله بعد صعود کنیم .
نکته دو : مالیکن محترم می بایست از جزئیات پیش پا افتاده در این مرحله چشم پوشی کنند تا به هدف خود (مشارکت در ساخت) نزدیکتر شوند. «مثل طبقات ، پارکینگ و انباری»
ب – مشاوره با متخصصین ، مشاورهای مجرب
شما برای انتخاب سازنده، معیارهای ساخت منطقه، مشاوره در رابطه با مصالح، پی گیری مراحل رو به جلوی مشارکت و بسیاری از موارد دیگر ، به یک مشاور یا مدیر برنامه نیاز دارید که سوابق قابل قبولی در راستای این مهم داشته باشد. از قبیل آشنایی با ساخت و ساز،موارد حقوقی املاک، آشنایی با مراحل اداری ساخت (شهرداری ها ، اداره ثبت اسناد و املاک، اداره مالیات و…..) و بسیاری از موارد دیگر که شرایط یک مدیر برنامه مجرب جهت مشارکت در ساخت املاک می باشد.
نکته یک : از افراد چاپلوس و حراف که اطلاعتی در موارد ذکر شده بالا ندارند و همیشه طبق نظر شما جلو می روند و با زبان چرب می خواهند شما را به یک مشارکت دعوت نمایند اجتناب نمایید.
پ – جستجو جهت پیدا کردن سازنده مناسب
بعد از گذراندن دو مرحله بالا می بایست به فکر یک سازنده مطمئن و متعهد باشیم . در رابطه با انتخاب یک سازنده معیاری های وجود دارد که در بخش «با چه کسی مشارکت کنیم» توضیحاتی در این رابطه داده شده، که یک مدیر برنامه خوب می تواند اطلاعات مفیدی در این قسمت به شما ارائه نماید.
نکته : مدیر برنامه می تواند گزینه های خوبی را در اختیار شما قرار دهد ولی در آخر شما هستید که تصمیم گیرنده اید ، پس با دقت فراوان این کار را انجام دهید.
ت – شناخت یک دفتر املاک با اعتبار
در طول انجام مشارکت تنها مرجعی که می تواند در مواقع ضروری به عنوان یک حکم، شاهد و میانجی بین سازندگان و مالکین وارد عمل شود دفتر مشاور املاک می باشد. در انتخاب یک دفتر مشاور املاک کوشا باشید تا بتوانید جایی مطمئن جهت به امانت گذاشتن مدارک، ضمانت های اجرایی و نسخه سوم قرارداد خود داشته باشید.
نکته یک : دفتر املاک می بایست دارای جواز کسب از اتحادیه مشاوران املاک باشد.
نکته دو : دفتر املاک می بایست توانایی منعقد کردن قرارداد مشارکت را داشته باشد.
نکته سه : نمونه عملکردهای قبلی دفتر را در مورد این ضمینه مورد ارزیابی قرار دهید.
نکته چهار : از مدیر برنامه خود بابت انتخاب مشاور املاک کمک بگیرید.
ث – تنظیم قرارداد مشارکت کامل ، جامع و بدون کم و کاست
آخرین مرحله برای شروع یک مشارکت در ساخت تنظیم قرارداد مشارکت محکم و با ضریب اطمینان بالاست و در این مرحله می بایست حتما با مشورت مدیر برنامه خود می بایست قرارداد را تنظیم نمایید و پس از آن با نظارت یک وکیل دادگستری قرارداد مشارکت فوق را مورد ارزیابی قرار دهید.
تنظیم قرارداد مشارکت بسیار گسترده است که در این مقال نمی گنجد.

مراحل شروع مشارکت

جهت معرفی سازنده ، عقد قرارداد مشارکت در ساخت و مشاوره با ما تماس بگیرید. ۰۹۱۲۲۱۷۰۸۲۳

ادامه مطلب

دلایل مشارکت در ساخت

دلایل مشارکت در ساخت

چرا مشارکت در ساخت؟

سوالی که پاسخ های متفاوتی می توان به آن داد ، بیایید پاسخ هایی که به این سوال داده می شود را بررسی کنیم :

۱- استحکام بنا در مقابل عوامل طبیعی وغیر طبیعی

در پی زلزله های اخیر ، آتش سوزی ها و عوامل دیگر بنظر می رسد توضیحی در این مورد نیاز نمی باشد ، ساختمان های جدید طبق آیین نامه ۲۸۰۰ نظام مهندسی ساخته می شود و به نظر می رسد در برابر زلزله به قدرت ۸ ریشتر مقاومت داشته باشد . در ساختمان های ۶ طبقه و بلند مرتبه تر سیستم اعلام و اطفاء حریق به همراه منبع ذخیره آب و شیر آتشنشانی الزامی می باشد .

۲-استفاده از امکانات روز جهت آسایش خانواده

در برخی از ساختمان ها عدم وجود آسانسور ، آیفون تصویری ، درب ریموت ، عایق نبودن پنجره و دیوار ها در برابر صدا ، فاضلاب های بد بو ، بالکن و بسیار موارد دیگر موجب می شود تا به فکر نوسازی ساختمان باشیم .

۳-کمک به زیبایی محله خود

کوچه هایی که ساختمان های نوساز دارند ، طرفداران زیادی برای خرید املاک دارند ، همه ساختمان ها در یک ردیف هستند ، ماشین های امدادی به علت تعریض کوچه به راحتی امداد رسانی خواهند کرد .

۴-رشد سرمایه

با ساخت املاک فرسوده سرمایه خود را افزایش خواهید داد ، محاسبات را از کارشناسان درخواست نمایید .

۵-کاهش هزینه های مصرفی برق ، آب و گاز

لوله های قدیمی آب نشت دارند ، سیم کشی های قدیمی برق ممکن است اتصال های کوتاه داشته باشند و مصرف برق را دو چندان نمایند ، موتورخانه های قدیمی نسبت به موتورخانه های جدید ۲ تا ۳ برابر مصرف سوخت دارند ، به علت رعایت نکردن عایق بندی حرارتی در کل ساختمان ، پرت حرارتی شما بسیار بالا می باشد ، شیر آلات جدید به علت نحوه ساخت آنها در موقع مصرف آب ، نسبت به انواع قدیمی آب کمتری مصرف می کنند .

۶-افزایش امنیت جانی در مقابل لوازم فرسوده ساختمان

در ساختمان های جدید سیم ارت اجباری می باشد ، این آپشن باعث کاهش خطرات ناشی از برق گرفتگی می شود . نبود قطع کن شیر گاز در هنگام زلزله یکی دیگر از مشکلات سیستم گاز رسانی می باشد ، نحوه لوله کشی گاز در ساختمان های جدید متفاوت می باشد که باعث خطرات کمتر آتش سوزی و گاز گرفتگی می باشد .

۷- تامین پارکینگ مورد نیاز

در ساختمان های قدیمی به علت کمبود وسیله نقلیه در زمان ساخت نیازی به تامین پارکینگ نبوده ، ولی در حال حاضر هر خانواده ۲ الی ۳ اتومبیل دارد که نیاز به تامین پارکینگ دارند . در ساختمان های قدیمی حتی یک پارکینگ هم برای برخی از واحد ها در نظر نمی گرفتند .

۸- حذف حشرات موذی

در موقع تخریب ساختمان های قدیمی بهتر است یک سری به آنها بزنید هزاران سوسک از نقاط مختلف ساختمان بیرون می زنند ، موریانه و مورچه هم که جای خود دارد .

دلایل مشارکت در ساخت

بسیار موارد دیگری هم می توان برشمرد که در اینجا به مهمترین ها اشاره شد .

تمامی مطالب نوشته مدیر سایت املاک آی شهر می باشد و کپی برداری نشده.

کپی با ذکر منبع بلا مانع می باشد. در غیر این صورت از لحاظ عرفی و شرعی ایراد دارد.

جهت معرفی سازنده ، عقد قرارداد مشارکت در ساخت و مشاوره با ما تماس بگیرید. ۰۹۱۲۲۱۷۰۸۲۳

دلایل مشارکت در ساخت

ادامه مطلب

مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت قرارداد مشارکت در ساخت زمانی انجام می پذیرد که مالک یا مالکین تصمیم به نو سازی ملک فرسوده خود گرفته اند ولی قادر به تامین هزینه جهت انجام این کار را ندارند و با مراجعه به مراجع مختص به این کار در جستجوی سازنده مطمئن جهت ساخت ملک خود می باشند . در این گونه مشارکت ها معمولا آورده مالکین ملک می باشد و آورده سازنده هزینه ساخت و تامین هزینه های مجوزات ، وقت و تخصص ساخت می باشد . همانطور که از نامش پیداست (مشارکت) یعنی شریک شدن در یک پروژه سود آور ، به مانند…

لطفا به مطلب فوق امتیاز دهید

امتیاز کاربران: اولین نفر باشید!

مشارکت در ساخت

قرارداد مشارکت در ساخت زمانی انجام می پذیرد که مالک یا مالکین تصمیم به نو سازی ملک فرسوده خود گرفته اند ولی قادر به تامین هزینه جهت انجام این کار را ندارند و با مراجعه به مراجع مختص به این کار در جستجوی سازنده مطمئن جهت ساخت ملک خود می باشند . در این گونه مشارکت ها معمولا آورده مالکین ملک می باشد و آورده سازنده هزینه ساخت و تامین هزینه های مجوزات ، وقت و تخصص ساخت می باشد . همانطور که از نامش پیداست (مشارکت) یعنی شریک شدن در یک پروژه سود آور ، به مانند یک شرکت که هر کس به اندازه سرمایه سود و بهره می برد. محاسبه سرمایه گذاری در این نوع از مشارکت بستگی به « نحوه پرداخت سرمایه ، تخصص و زمانی که در این مدت صرف  می شود»  دارد ؛ که در بخش های دیگر بیشتر به آن می پردازیم. مشارکت در ساخت قراردادی است نا معین که توافقات و بندهای قرارداد می بایست طبق قوانین مدنی کشور باشد. و هرگونه توافقی که قوانین را نقض کند منجر به ابطال آن بند از قرارداد و یا کل قرارداد می گردد. نوع اجاری مشارکت در ساخت در هر شهر و مناطق مختلف آن شهر با هم متفاوت هستند و می بایست طبق نظر کارشناسان قرارداد مشارکت در ساخت را تنظیم نمود.

شما می توانید با مراجعه به بخش های مختلف سایت مشاوره های مختلف را در رابطه با مسائل گوناگون مشارکت در ساخت را دریافت نمایید . انتخاب سازندگان خوش نام در سایت  آی شهر

تمامی مطالب نوشته مدیر سایت املاک آی شهر می باشد و کپی برداری نشده.

کپی با ذکر منبع بلا مانع می باشد. در غیر این صورت از لحاظ عرفی و شرعی ایراد دارد.

جهت معرفی سازنده ، عقد قرارداد مشارکت در ساخت و مشاوره با ما تماس بگیرید. ۰۹۱۲۲۱۷۰۸۲۳

ادامه مطلب

مقدمه

به نام خدا

آدمی همیشه در همه حال به سمت تعالی و پیشرفت قدم بر می دارد و هیچ کس نمی تواند منکر آن شود. هر کس نظر متفاوتی نسبت به تعالی و پیشرفت دارد ، در هر حال انسان دوست دارد که در زمینه های مختلف دینی ، فرهنگی ، علمی ، سیاسی ، اقتصادی و … پیشرفت داشته باشد و بتواند همیشه به روز ، و یا در برخی موارد جلوتر از آن باشد .ما در زندگی برای ادامه حیات نیاز به سه چیز اصلی داریم : خوراک ، پوشاک و مسکن که این موارد نیز از نکات بالا مستثنا نیست . موضوع این سایت تعالی دادن به محل سکونت است .

انقلاب بزرگی در صنعت ساختمان سازی دنیا رخ داده ، که بیشتر افراد جامعه ، کم یا زیاد از آن با اطلاع هستند . براساس همین امر ، اختلاف زیادی بین ساختمان ها ۷ سال ساخت به بالا و ساختمانهای نوساز می توان مشاهده کرد که مختصری به آن اشاره می کنیم . در محاسبات استحکام بنا تغییراتی صورت گرفته که ابنیه های جدید ضریب اطمینان بهتری نسبت به ساختمان های قبلی در برابر زلزله دارد، نکات ایمنی بیشتر در نظر گرفته شده است، از لحاظ صرفه جویی در مصرف انرژی و آب اقداماتی صورت گرفته که از نظر اقتصادی بسیار به نفع ساکنین آن ساختمان می باشد. رفاه ، آسایش و آرامش در ساختمان های جدید بهتر شده است . این هم یک نوع تعالی می باشد ؛ما دست کم نیمی از زندگی خود را در آن می گذرانیم و حساسیت ویژه ای نسبت به محل سکونت خود داریم . شاید بتوانیم توسط این سایت سهم کوچکی در این تصمیم گیری داشته باشیم.

انشا الله تمامی مستاجرها هم صاحب خانه شوند ؛ما به احترام آنها یک دقیقه سکوت نمی کنیم !

«لطفا یک دقیقه دعا کنیم برای خانه دار شدن تمامی مستاجرها»

 

تمامی مطالب نوشته مدیر سایت املاک آی شهر می باشد و کپی برداری نشده.

کپی با ذکر منبع بلا مانع می باشد. در غیر این صورت از لحاظ عرفی و شرعی ایراد دارد.

جهت معرفی سازنده ، عقد قرارداد مشارکت در ساخت و مشاوره با ما تماس بگیرید. ۰۹۱۲۲۱۷۰۸۲۳

ادامه مطلب

واقعیت های ملک قدیمی من

واقعیت های ملک قدیمی خاطرات تلخ و شیرین ، مستغل بودن ، راحتی خانواده ، انباری بزرگ که هرچه از اول عمر تا به حال داشتیم را در آن انبار کردیم و ۹۹% از آنها هم به درد نمی خورد!و هزاران مزایای دیگر در ملک قدیمی و مستغلاتی ما که به سختی می توان از آنها دل کند . بعضی مواقع حیاط بزرگ ، حوض وسط آن و میزی که روی آن می نشینیم،چای قند پهلو ، خواندن آواز پرندگان در قفس و بازی کودکان در حیاط ، سرسبزی و طراوت باغچه ، حوض ، فواره و بسیار موارد دیگر که از…

لطفا به مطلب فوق امتیاز دهید

امتیاز کاربران: اولین نفر باشید!

واقعیت های ملک قدیمی

خاطرات تلخ و شیرین ، مستغل بودن ، راحتی خانواده ، انباری بزرگ که هرچه از اول عمر تا به حال داشتیم را در آن انبار کردیم و ۹۹% از آنها هم به درد نمی خورد!و هزاران مزایای دیگر در ملک قدیمی و مستغلاتی ما که به سختی می توان از آنها دل کند . بعضی مواقع حیاط بزرگ ، حوض وسط آن و میزی که روی آن می نشینیم،چای قند پهلو ، خواندن آواز پرندگان در قفس و بازی کودکان در حیاط ، سرسبزی و طراوت باغچه ، حوض ، فواره و بسیار موارد دیگر که از همه آنها می توان لذت برد .

واقعیت های ملک قدیمی

اما به یک باره می بینیم دیگر این ستون ها و دیوارها طاقت وزن این خانه را ندارد ، لوازم غیر منقول خانه مستحلک شده ، مصرف آب و برق و گاز بسیار زیاد شده (سیم کشی ، لوله کشی ، موتورخانه ، دودکش ها ، پنجره ها و……) که هر کدام از آنها برای ما خطری محسوب می شود و ما را وادار به فکر کردن در مورد آن می کند. این واقعیت ایست که ساختار منزل مسکونی ما فرسوده و عمرش بسر آمده و گذشت ایام بعلاوه مصالح به کار رفته دیگر ایمنی ساختمان را تضمین نمی کند. لوله کشی قدیمی و نشتی های پنهان مثل موریانه بنا را از استحکام لازم بدر آورده و همه چیز بوی کهنگی گرفته که طبعا باعث افسردگی روحی و روانی ساکنین   می شود؛ راستی تا به حال در مورد فرو ریختن چاه در بناهای قدیمی شنیده اید.!

واقعیت های ملک قدیمی

اولین راه باز سازی می باشد، که آن هم تاحدی ممکن است . بازسازی املاک قدیمی مثل فردی می ماند که در سن ۷۰ سالگی شروع به عمل های زیبایی نموده تا جوان شود! آیا با عمل زیبایی سن آدمی کم می شود؟ آیا استخوان ها و عضلات به حالت اولیه جوانی بر میگردند؟ خانه قدیمی بازسازی شده شاید ظاهری زیبا  پیدا کند ولی استحکام لازم را ندارد! پس بعضی مواقع مجبور به تغییر حالت زندگی می شویم و باید قید بعضی از مزایا را بزنیم و آنها را در جایی دیگر جستجو کنیم ، مثل خرید ویلا در اطراف شهر و یا شمال و مناطق دنج کشور که شاید بتواند جای خالی ملک مستغلاتی ما را پر کند. عمر هر چیزی یک روزی به پایان می رسد و عمر ملک قدیمی ما هم به پایان رسیده و ممکن است پس از آن برای ما خطر آفرین باشد، پس بهتر است تا خاطرات شیرین با تلخی به پایان نرسیده زودتر به فکر خود و خانواده باشیم . شما می توانید مشارکت در ساخت انجام دهید . 

تمامی مطالب نوشته مدیر سایت املاک آی شهر می باشد و کپی برداری نشده.

کپی با ذکر منبع و لینک بلامانع می باشد. در غیر این صورت از لحاظ عرفی و شرعی ایراد دارد.

جهت معرفی سازنده ، عقد قرارداد مشارکت در ساخت و مشاوره با ما تماس بگیرید. ۰۹۱۲۲۱۷۰۸۲۳

سایت صنعت ساختمان : ishahr.org

سایت املاک آی شهر :  ishahr.ir

ادامه مطلب