دستاوردها گروه آی شهر

تولید محتوای مناسب ، متناسب با درخواست اکثر مالکینی که به دنبال مشارکت در ساخت ملک خود می باشند . بررسی چالش ها در زمینه مشارکت در ساخت املاک طبق نیاز مراجعه کنندگان سایت مشارکت در ساخت آی شهر

شفافیت

شفافیت

شفافیت در اجرای پروژه های زیر نظر مجموعه آی شهر و اطلاع رسانی دقیق از روند اجرای عملیات عمرانی در کارگاه ساختمانی یکی دیگر از دستاوردهای آی شهر می باشد

مسئولیت

مسئولیت

مسئولیت پذیری آی شهر و همراهی این مجموعه از زمان عقد قرارداد مشارکت در ساخت تا زمان کلید تحویل به مالکین و دریافت سند تفکیکی یکی از دستاوردهای آی شهر می باشد.

آرامش خاطر

آرامش خاطر

با خدمات منحصر به فرد ، سازندگان به نام و مشاوره های واقعی آرامش خاطر را برای مالکین محترم به ارمغان آوردیم . هر چقدر که کار خود را با مطالعه بیشتر انجام دهید اطمینان خاطر بیشتری خواهید داشت