• تاثیر نوسانات ارز در مشارکت در ساخت

  تاثیر نوسانات ارز در مشارکت در ساخت قرارداد مشارکت در ...  Read More

 • شرط برای سازندگان خوش نام !

  شرط برای سازندگان خوش نام ! هدف سایت مشارکت در ساخت آی ...  Read More

 • مشارکت در ساخت در منطقه ۵ تهران

  مشارکت در ساخت در منطقه ۵ تهران منطقه ۵ تهران به علت ...  Read More

 • محاسبه قدرالسهم مشارکت در ساخت

  محاسبه قدرالسهم مشارکت در ساخت مهمترین بخش مشارکت در ...  Read More

 • انتخاب سیستم گرمایشی

  انتخاب سیستم گرمایشی در قرارداد مشارکت در ساخت ( ...  Read More

 • با املاک غیر قابل مشارکت چه کنیم

  با املاک غیر قابل مشارکت چه کنیم ؟ در مطالب قبلی در ...  Read More

 • ویژگی های پهنه فضای سبز پهنه G

  ویژگی های پهنه فضای سبز پهنه G ۱: “ساختار شبکه ای ...  Read More

 • ویژگی های پهنه مختلط پهنه M

  ویژگی های پهنه مختلط پهنه M مالکین محترمی که ملک آنها ...  Read More

 • ویژگی های پهنه تجاری پهنه S

  ویژگی های پهنه تجاری پهنه S  در طرح تفصیلی مشارکت در ...  Read More

 • ویژگی های پهنه مسکونی پهنه R

  ویژگی های پهنه مسکونی پهنه R در طرح تفصیلی  مشارکت در ...  Read More

 • مبلغ بلاعوض خوب یا بد ؟

  مبلغ بلاعوض خوب یا بد ؟ مالک یا مالکین محترمی که قصد ...  Read More

 • نمونه کار مشارکت در ساخت منطقه ۱۰ – sa10-001

  نمونه کار مشارکت در ساخت منطقه ۱۰ معرفی سازنده در منطقه ...  Read More

 • نحوه مشارکت در املاکی که واحد تجاری دارند

  نحوه مشارکت در املاکی که واحد تجاری دارند تعداد املاک ...  Read More

 • مشارکت در پهنه M مختلط

  مشارکت در پهنه M مختلط مشارکت در پهنه های تجاری و اداری ...  Read More

 • واقعه پلاسکو از نظر پدر زلزله شناسی ایران

  واقعه پلاسکو از نظر پدر زلزله شناسی ایران سایت مشارکت ...  Read More

 • مشارکت املاک کلنگی ۵۰۰ متر تا ۱۰۰۰ متر

  مشارکت املاک کلنگی ۵۰۰ متر تا ۱۰۰۰ متر شرایط مشارکت ...  Read More

 • مشارکت املاک کلنگی ۲۵۰ متری تا ۵۰۰ متری

  مشارکت املاک کلنگی ۲۵۰ متری تا ۵۰۰ متری شرایط مشارکت در ...  Read More

 • نمونه کار مجتمع مسکونی ۲۴ واحدی

  نمونه کار مجتمع مسکونی ۲۴ واحدی یکی دیگر از نمونه ...  Read More

 • تهران روی ۵۰ کیلومتر مربع گسل

  تهران روی ۵۰ کیلومتر مربع گسل بی برنامگی ها خواب پایتخت ...  Read More

 • نمونه کار تکواحدی جهت مشارکت املاک

  نمونه کار تکواحدی جهت مشارکت در ساخت   یکی دیگر از ...  Read More